ระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นหลังเขื่อนจีนปล่อยน้ำ

ระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นหลังเขื่อนจีนปล่อยน้ำ

ระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นหลังเขื่อนจีนปล่อยน้ำ

รูปข่าว : ระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นหลังเขื่อนจีนปล่อยน้ำ

ขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่าน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้เพิ่มปริมาณขึ้น หลังจีนปล่อยน้ำจากเขื่อนจิ่งหงซึ่งมีรายงานว่าจะปล่อยน้ำตั้งแต่ 15 มี.ค.-10 เม.ย. ด้านเจ้าท่าเชียงราย แจ้งเตือนประชาชนในลุ่มแม่น้ำโขงให้ระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

วันนี้ (18 มี.ค.2559) เมื่อเช้าที่ผ่านมา ที่แม่น้ำโขงบริเวณ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เรือสินค้าสัญชาติ จีน ลาว และ ไทย สามารถเดินเรือสินค้าได้สะดวกขึ้น หลังแม่น้ำโขงที่ลดระดับลงในช่วงฤดูแล้งมีระดับน้ำสูงขึ้นกว่า 1 เมตร เป็นผลเนื่องจากประเทศจีน ปล่อยน้ำจากเขื่อนจินหงที่อยู่ห่างจาก อ.เชียงแสน 325 กิโลเมตร โดยปล่อยน้ำในปริมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา และมีแผนจะปล่อยน้ำต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 10 เม.ย.นี้ การปล่อยน้ำจากเขื่อนจิ่งหงของจีน มีรายงานว่าทางการจีนได้เข้าให้ข้อมูลต่อกระทรวงการต่างประเทศว่าเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมถึงมณฑลยูนนานของจีน

สำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย ในพื้นที่ อ.เชียงแสน ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ลุ่มแม่น้ำโขง ให้ระวังกับปริมาณน้ำโขงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งการทำเกษตร การทำประมง และการเดินเรือ เนื่องจากระดับน้ำอาจสูงขึ้น 3-5 เมตร เบื้องต้นคาดว่าปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมาจะไม่ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่ง เนื่องจากระดับน้ำวิกฤตอยู่ที่ 11 เมตร แต่อาจกระทบต่อเกษตรกรที่ทำการเกษตรริมตลิ่ง

นายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว ผู้นำเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงล้านนา ตั้งข้อสังเกตว่าการประกาศปล่อยน้ำเพื่อช่วยเหลือประเทศที่ประสบภัยแล้งของจีนเป็นเพียงข้ออ้าง เพราะการกักน้ำเอาไว้ในเขื่อน ทำให้ประเทศที่อยู่ลุ่มน้ำได้รับผลกระทบ หากมีการปล่อยให้น้ำไหลตามธรรมชาติก็จะไม่ส่งผลให้เกิดภัยแล้งและผลกระทบต่อระบบนิเวศ และในอนาคตหากเขื่อนในแม่น้ำโขงสร้างครบทั้ง 11 แห่ง แม่น้ำโขงก็อาจเป็นเพียงอ่างเก็บน้ำ ซึ่งประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด คือประเทศที่อยู่ปากแม่น้ำอย่างเวียดนาม ที่โตนเลสาบ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดและเป็นแหล่งสัตว์น้ำขนาดใหญ่

กลับขึ้นด้านบน