สนช.รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ

สนช.รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ

สนช.รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ

รูปข่าว : สนช.รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหลักการร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ ด้วยเสียงเอกฉันท์ เห็นด้วย 153 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง

วันนี้ (18 มี.ค.2559) หลังการชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมาย และการอภิปรายในสาระสำคัญของร่างกฎหมาย โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้วนั้น

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 153 เสียง และมีสมาชิกงดออกเสียง 5 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมตั้งกรรมาธิการฯ 21 คน โดยมีตัวแทนสัดส่วนจาก ครม. 4 คน และตัวแทนจาก กกต.เข้าร่วม พิจารณาแปรญัติภายใน 5 วัน พร้อมกำหนดกรอบการดำเนินการ 20 วัน

ก่อนหน้านี้ นายวิษณุ เครืองาม ชี้แจงแนวคิดการจัดทำร่างกฎหมายฉบับนี้ จาก 3 แนวทาง คือ จากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ประกาศระเบียบที่ กกต. เคยยกร่างมาก่อนหน้านี้ และจากการรับฟังความเห็นของสาธารณะชน

ขณะที่การอภิปรายของสมาชิกยอมรับในหลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย ที่มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมดุแลรักษาความสงบเรียบร้อยของการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่แสดงความเป็นห่วงต่อการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด อาจส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

กลับขึ้นด้านบน