บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ แล้งหนักสุดในรอบ 30 ปี

บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ แล้งหนักสุดในรอบ 30 ปี

บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ แล้งหนักสุดในรอบ 30 ปี

รูปข่าว : บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ แล้งหนักสุดในรอบ 30 ปี

นักวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล คาดการณ์ว่า ปีหน้าบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ อาจจะวิกฤติที่สุดเท่าที่เคยมีมา หากปีนี้ฝนตกน้อยและเขื่อนไม่สามารถเก็บน้ำได้เพียงพอ ขณะที่ฝ่ายปกครองจังหวัดนครสวรรค์เร่งผลักดันโครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ดเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาว

 

สภาพของบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ พื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ วันนี้แห้งขอดเหลือเพียงลำคลอง และบางส่วนกลายเป็นทุ่งหญ้า หลังประสบวิกฤตภัยแล้งอย่างหนักในรอบ 30 ปี

 

 

นายอดิศักดิ์ จันทรวิชานุวงศ์ เครือข่ายภาคประชาสังคม จ.นครสวรรค์ระบุว่าปี 2555 น้ำในบึงบอระเพ็ดเคยเต็มบึงแต่รัฐบาลตัดสินใจระบายน้ำออกเพื่อขุดลอกทำแก้มลิงจึงเป็นความผิดพลาดเพราะไม่มีการศึกษาอย่างรอบด้านทำให้มีการเข้าไปบุกรุกและใช้ประโยชน์จนไม่สามารถประเมินค่าความเสียหายได้

 

นายณพล อนุตตรังกูร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ระบุว่า สภาพของแม่น้ำน่านที่มีระดับต่ำเกินกว่าจะไหลผ่านประตูระบายน้ำเข้าไปเติมในบึงบอระเพ็ด อาจทำให้ปีหน้าบึงบอระเพ็ดอาจจะวิกฤติอย่างหนักจนไม่เหลือความเป็นบึงอีกหากฝนไม่ตกและเขื่อนขนาดใหญ่ไม่สามารถกักเก็บน้ำต้นทุนเอาไว้เพียงพอ

 

สำหรับแผนการแก้ปัญหาระยะยาว จังหวัดนครสวรรค์และกรมชลประทาน อยู่ในระหว่างตั้งของบประมาณเพื่อขุดลอกบึงบอระเพ็ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน โดยจะเริ่มในเดือน เม.ย.นี้ และเชื่อว่าหากมีน้ำจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถช่วยบรรเทาภัยแล้งได้ในอนาคต

 

 

บึงบอระเพ็ด มีพื้นที่รวมกว่า 200 ตารางกิโลเมตร หรือกว่า 130,000 ไร่ แต่จากการสำรวจของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด มหาวิทยาลัยมหิดล ล่าสุดพบว่ากว่าร้อยละ 50 กลายเป็นพื้นที่ทางการเกษตร มีการทำนา ปลูกพืช และปลูกไม้ยืนต้น โดยผันน้ำจากบึงบอระเพ็ดไปใช้อย่างต่อเนื่อง

 

กลับขึ้นด้านบน