คสช.ย้ำขจัดผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิด ก.ม.-สานต่อมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ช่วงสงกรานต์

คสช.ย้ำขจัดผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิด ก.ม.-สานต่อมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ช่วงสงกรานต์

คสช.ย้ำขจัดผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิด ก.ม.-สานต่อมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ช่วงสงกรานต์

รูปข่าว : คสช.ย้ำขจัดผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิด ก.ม.-สานต่อมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ช่วงสงกรานต์

คสช.ย้ำทุกส่วนงานขจัดผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมาย พร้อมสานต่อมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ช่วงสงกรานต์ เพื่อเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยประชาชน

วันนี้ (21 มี.ค.2559) พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ในฐานะเลขาธิการ คสช.เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช.ได้กล่าวขอบคุณทุก
ส่วนงานที่ทุ่มเทปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของ คสช.และรัฐบาลอย่างเต็มที่ ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์และได้รับการดูแลในทุกด้าน โดยให้สานต่อสร้างการรับรู้ในความคืบหน้า หรือมาตรการของภาครัฐที่มีผลต่อ
ประชาชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและประชาชนได้รับประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เลขาธิการ คสช.ได้สั่งให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ร่วมกับฝ่ายปกครอง ศูนย์ดำรงธรรม ตำรวจลงพื้นที่ในทุกชุมชน เพื่อประเมินและค้นหาเรื่องที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจากภัยแล้งที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้น และให้เร่งนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขทันที โดยมอบหมายให้แม่ทัพภาคประสานการปฏิบัติกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิด

รองโฆษก คสช.กล่าวว่า เลขาธิการ คสช.ยังได้ย้ำให้ทุกหน่วยให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบสังคมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำชับให้ กกล.รส.เร่งขจัดสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ด้วยมาตรการทางกฎหมายโดยทันที
และในส่วนพื้นที่ภาคใต้ ให้ดูแลปัญหาลักลอบจำหน่ายน้ำมันเถื่อน สินค้าหนีภาษี บ่อนการพนัน โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับผลประโยชน์

ส่วนมาตรการดูแลสถานการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เดือน เม.ย.2559 เลขาธิการ คสช.ห่วงใยสวัสดิภาพประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร จึงสั่งการให้ทุกภาคส่วนสานต่อการรณรงค์และขับเคลื่อนตามมาตรการ "ดื่มไม่ขับ
จับยึดรถ" ที่ คสช.กำหนดไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุขและปลอดภัย โดยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการร่วมกันทั้ง กกล.รส. ตำรวจ ฝ่ายปกครอง
ในการตั้งด่านตรวจสิ่งผิดกฎหมายอำนวยการจราจร บริการจุดพักรถ สอบถามเส้นทาง และเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของรถบริการสาธารณะ

กลับขึ้นด้านบน