การรถไฟฯ โต้ "แอร์พอร์ต เรล ลิงก์" ยืนยันให้อิสระจัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง

การรถไฟฯ โต้ "แอร์พอร์ต เรล ลิงก์" ยืนยันให้อิสระจัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง

การรถไฟฯ โต้ "แอร์พอร์ต เรล ลิงก์" ยืนยันให้อิสระจัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง

รูปข่าว : การรถไฟฯ โต้ "แอร์พอร์ต เรล ลิงก์" ยืนยันให้อิสระจัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง

การรถไฟฯ ชี้แจงกรณีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขัดข้องจากกระแสไฟฟ้าตก ยืนยันให้อิสระ รฟฟท. ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดซื้อจัดจ้างระบบไฟฟ้าสำรองมาโดยตลอด

เหตุรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ขัดข้องจากเหตุกระแสไฟฟ้าตก ทำให้รถไฟต้องหยุดจอดระหว่างสถานีหัวหมากและสถานีรามคำแหงเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 07.50 น. ทำให้รถไฟฟ้าทั้งระบบเกิดความล่าช้า ผู้โดยสารต้องลงจากขบวนรถและเดินเข้าสถานี ซึ่งผู้โดยสารหลายคนมีอาการหน้ามืดและเป็นลม เนื่องจากขาดอากาศ บางส่วนถูกนำส่งโรงพยาบาล ทั้งนี้รถไฟฟ้าแอร์พอรต์ เรล ลิงก์ กลับมาให้บริการได้ตามปกติเมื่อวเลา 10.15 น.

มีรายงานว่า พล.อ.ดรัน ยุทธวงษ์สุข กรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รฟฟท.ระบุว่าเหตุที่กระแสไฟฟ้าตกเกิดจากการไฟฟ้านครหลวงส่งไฟไม่เสถียร และหลังจากนี้ รฟฟท.จะปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองในรถเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงถึงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองว่า

"ตามที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับบริเวณสถานีรามคำแหง ทำให้ขบวนรถไฟฟ้าธรรมดาหยุดจอดระหว่างสถานีรามคำแหงกับสถานีหัวหมาก สาเหตุจากระบบไฟฟ้าสำรองไม่ทำงาน ตามที่ รฟฟท.อ้างว่าการรถไฟฯ ไม่สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้าง การรถไฟขอชี้แจงว่า การรถไฟฯ พร้อมสนับสนุนและให้อิสระ รฟฟท.ในการจัดซื้อจัดจ้างมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ"

เอกสารชี้แจงของการรถไฟฯ ระบุว่า ผู้ว่าการรถไฟฯ ได้มอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างให้ รฟฟท. ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 4 มิ.ย.2556 ในวงเงินของผู้ว่าการฯ คือ วิธีสอบราคา ประกวดราคา กรณีพิเศษ วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท วิธีพิเศษ วงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท หากเกินวงเงินข้างต้นให้จัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการรถไฟฯ

"ในส่วนของเหตุการณ์วันนี้ คาดว่าเกิดจากการจัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง ของ รฟฟท. ซึ่งก่อนหน้านี้ รฟฟท. ได้เสนอมาที่การรถไฟฯ ตามหนังสือ ที่ รฟฟท.030401/2559 ลงวันที่ 4 มี.ค.2559 ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อเครื่องจ่ายไฟฟ้ากำลังต่อเนื่องโดยวิธีพิเศษ เร่งด่วน วงเงิน 32,114,552 บาท วงเงินเกินอำนาจผู้ว่าการรถไฟฯ อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการรถไฟฯ แต่รายงานของ รฟฟท. มีเอกสารรายละเอียดไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นไปตามระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2544 คณะอนุกรรมการฯ ด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประชุมเมื่อวันที่ 10 มี.ค.2559 ให้ รฟฟท. ไปดำเนินการให้ครบถ้วนตามระเบียบฯ แล้วเสนอเข้ามาใหม่" การรถไฟฯ ระบุ

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้แจ้ง รฟฟท.ให้รวมรวบรายการที่เกินวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจสำหรับงบประมาณในปี 2558 และ 2559 เสนอต่อคณะกรรมการรถไฟฯ ให้ทันในการประชุมในวันที่ 29 มี.ค.2559 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ของ รฟฟท.

รฟฟท.สรุปเหตุการณ์ "แอร์พอร์ต ลิงก์" ขัดข้อง

พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รฟฟท. ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ว่า เมื่อเวลาประมาณ 7.50 น.ระบบเดินรถไฟฟ้าฯ ได้เกิดความล่าช้าทั้งระบบประมาณ 30 นาที เนื่องจากระบบจ่ายไฟที่สถานีรามคำแหงเกิดขัดข้อง และในช่วงเวลาที่เกิดเหตุขัดข้องนั้นมีรถไฟฟ้าหนึ่งขบวนติดค้างอยู่ระหว่างสถานีหัวหมากและสถานีรามคำแหง ฝั่งไปพญาไท โดยมีผู้โดยสารอยู่ในขบวนรถดังกล่าวประมาณ 700 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการแก้ไขตามมาตรการและขั้นตอนของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดและมีการฝึกซ้อมไว้ คือการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารจากขบวนรถไฟฟ้าไปยังขบวนรถไฟฟ้า (Evacuation from Train To Train ) โดยศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟ (OCC) ได้ส่งขบวนรถไฟเสริมไปช่วย 2 ขบวน ซึ่งขบวนรถไฟเสริมขบวนแรกได้เดินทางถึงขบวนรถไฟที่เสียในเวลา 9.37 น. และได้เคลื่อนย้ายผู้โดยสารที่ตกค้างในขบวนรถไฟที่เสียมายังขบวนรถไฟเสริมเพื่อไปส่งยังสถานีหัวหมาก ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้โดยสารประมาณ 20 คนได้ทำการเปิดประตูฉุกเฉินและลงเดินยังทางเท้าข้างรางรถไฟไปยังสถานีรามคำแหง ทางศูนย์ควบคุมฯ ดำเนินการปิดกั้นเส้นทางเพื่อไม่ให้รถไฟฟ้าฯ ผ่านในเส้นทาง ทำให้ระบบรถไฟฟ้าฯ ทั้งหมดรวมถึงขบวนรถเสริมที่มาช่วยขบวนรถเสียไม่สามารถเดินรถได้ เพราะต้องรอให้ผู้โดยสารที่ลงเดินเท้าข้างรางรถไฟขึ้นสถานีรถไฟรามคำแหงทั้งหมดก่อน ซึ่งเวลา 10.07 น. ผู้โดยสารที่ลงเดินข้างรางรถไฟได้ขึ้นสถานีรามคำแหงครบถ้วน รถไฟเสริมขบวนแรกจึงได้นำผู้โดยสารถึงสถานีหัวหมาก ส่วนรถไฟเสริมอีกขบวนได้ลากเอารถไฟที่เสียกลับไปยังศูนย์ซ่อมคลองตันเพื่อทำการแก้ไขต่อไป ก่อนที่ในเวลา 10.15 น. รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สามารถกลับมาให้บริการได้ตามตารางเดินรถปกติอีกครั้ง โดยมีขบวนรถให้บริการ 5 ขบวน และมีขบวนรถเสริม 1 ขบวน รวมทั้งสิ้น 6 ขบวน

สำหรับมาตรการชดเชยผู้โดยสารนั้น ในส่วนของผู้โดยสารที่ใช้เหรียญโดยสาร (Token) ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการรับแลกเหรียญและคืนเงินให้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้โดยสารที่ใช้บัตรสมาร์ทพาสแตะเข้าระบบและออกก่อนถึงที่หมาย ให้ผู้โดยสารนำบัตรมาตรวจสอบข้อมูลการเข้า-ออกได้ที่เจ้าหน้าที่ทั้ง 8 สถานี เพื่อขอรับคูปองเดินทาง 1 เที่ยวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ บริษัทจะชดเชยให้เดินทางฟรี 1 เที่ยวในทุกกรณี นอกจากนั้นในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลผู้โดยสารที่มีอาการเป็นลมในช่วงเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งบริษัทมีข้อมูลและได้ดำเนินการส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียงจำนวน 8 ราย บริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

กลับขึ้นด้านบน