โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 251 ตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 251 ตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 251 ตำแหน่ง

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 251 ตำแหน่ง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารกลางปี 251 ตำแหน่ง เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

วันนี้ (22 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 67 ง ลงประกาศ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ซึ่งมีตำแหน่งสำคัญดังนี้ พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพล.อ.) พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นแม่ทัพภาคที่ 2

ขณะที่ พล.ท.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ ผอ.ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นเจ้ากรมแพทย์ทหารบก พล.ท.ถกลเกียรติ นวลยง ผบ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พล.ต.ณัฐ อินทรเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น รองเสนาธิการทหารบก พล.ต.ศักดา เปรุนาวิน รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 2 พล.ต.กันตภณ อัครานุรักษ์ รองแม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2

ส่วนกองทัพเรือ พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผบ.หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พล.ร.อ.) พล.ร.ต.รัตนะ วงษาโรจน์ รองผบ.หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น ผบ.หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นต้น

อ่านเอกสารฉบับเต็ม

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน