คปก.แนะเพิ่มโทษ "เมาแล้วขับ" บังคับใช้กฎหมายเข้ม

คปก.แนะเพิ่มโทษ "เมาแล้วขับ" บังคับใช้กฎหมายเข้ม

คปก.แนะเพิ่มโทษ "เมาแล้วขับ" บังคับใช้กฎหมายเข้ม

รูปข่าว : คปก.แนะเพิ่มโทษ "เมาแล้วขับ" บังคับใช้กฎหมายเข้ม

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเสนอเพิ่มมาตรทั้งทางกฎหมายและการคุมประพฤติกับผู้ต้องหากรณีเมาไม่ขับจนเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มโทษผู้กระทำผิดหนักขึ้น

วันนี้ ( 22 มี.ค. ) สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อมาตรการปกป้องสิทธิและคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้ถนนร่วมกัน กรณีเมาไม่ขับ โดยมีหลายภาคส่วนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ทั้งตำรวจ กระทรวงยุติธรรม สภาทนายความ ศาลรวมถึงภาคประชาชน

น.ส.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กล่าวว่า สถิติการเสียชีวิตของคนไทย 8-10 คนต่อวัน เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกี่ยวข้องกับการเมาแล้วขับ โดยส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อว่าแม้ดื่มแอลกอฮอล์แต่ยังมีสติและสามารถขับรถได้ ถึงร้อยละ 21

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 3 ระยะ โดยระยะต้น เสนอให้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎจราจร รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงอันตรายจากการเมาแล้วขับอย่างต่อเนื่อง ระยะกลางเสนอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดขึ้น พร้อมกำหนดแนวปฏิบัติในการตั้งจุดตรวจในพื้นที่ที่พบว่ามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ กักตัวผู้ที่เมาแล้วขับไว้ยังสถานี เพื่อรอให้อยู่ในสภาพที่พร้อมขับรถได้ และสำหรับระยะยาวยังเสนอให้ปรับปรุงกฎหมายจราจรทางบกปี 2522 เพิ่มโทษการกระทำความผิดจากการเมาแล้วขับให้สูงขึ้น และปรับปรุงการเยียวยาและคุ้มครองผู้ประสบภัย

นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่า กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสให้ตำรวจมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อร้องขอหรือประสานความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจเลือดผู้ก่อเหตุเพื่อวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกาย

ทั้งนี้การรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะเหล่านี้ เพื่อจัดทำข้อสรุปเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางวางมาตรการแก้ไขปัญหาต่อไป

กลับขึ้นด้านบน