ศธ.ชี้แจงคำสั่ง คสช.ปฏิรูปการศึกษาภูมิภาค เชื่อแก้ปัญหาแต่งตั้ง-โยกย้ายครู

ศธ.ชี้แจงคำสั่ง คสช.ปฏิรูปการศึกษาภูมิภาค เชื่อแก้ปัญหาแต่งตั้ง-โยกย้ายครู

ศธ.ชี้แจงคำสั่ง คสช.ปฏิรูปการศึกษาภูมิภาค เชื่อแก้ปัญหาแต่งตั้ง-โยกย้ายครู

รูปข่าว : ศธ.ชี้แจงคำสั่ง คสช.ปฏิรูปการศึกษาภูมิภาค เชื่อแก้ปัญหาแต่งตั้ง-โยกย้ายครู

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงยืนยันความจำเป็นที่ต้องอาศัยคำสั่ง คสช.ปรับโครงสร้างบริหารงานด้านการศึกษาระดับภูมิภาค พร้อมเชื่อว่าการยุบเลิกคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่จะช่วยแก้ปัญหาได้

กรณีคำสั่ง คสช.ที่ 10/2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและคำสั่ง คสช.ที่ 11/2559 เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นำไปสู่การตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยมีรัฐมนตรีว่าการระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน พร้อมให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาและให้ตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการนั้น

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงว่า เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนเพื่อบูรณาการการจัดการศึกษาระดับพื้นที่, ปรับโครงสร้างการบังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพขึ้น, เพิ่มความเป็นเอกภาพด้านการจัดการศึกษาแต่ละภูมิภาค และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล เนื่องจากที่ผ่านมายอมรับว่า อ.ก.ค.ศ.บางเขตพื้นที่มีปัญหาร้องเรียนการแต่งตั้งโยกย้ายครูและผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่เป็นธรรม ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อการปฏิรูปการศึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันว่า แม้โครงสร้างบริหารงานใหม่จะทำให้มีอำนาจพิจารณาโยกย้ายข้าราชการโดยตรง แต่ก็จะให้จังหวัดเข้ามามีบทบาทเป็นผู้พิจารณาตามสภาพปัญหาแต่ละพื้นที่ พร้อมมั่นใจว่าการดึงผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้ามาทำหน้าที่ กศจ.จะช่วยให้การกำหนดทิศทางการศึกษาของแต่ละพื้นที่ชัดเจนขึ้น รวมถึงปัญหาการวิ่งเต้นบรรจุครูจะลดลงเพราะการแต่งตั้งโยกย้ายจากนี้จะเป็นไปตามความเหมาะสมและเกิดความยืดหยุ่นในแต่ละพื้นที่มากขึ้น ทั้งนี้คาดว่า จะเร่งลงนามแต่งตั้ง กศจ.เพื่อให้ทำหน้าที่ได้โดยเร็ว

กลับขึ้นด้านบน