เปิดขอสินเชื่อโครงการบ้านประชารัฐวันแรก

เปิดขอสินเชื่อโครงการบ้านประชารัฐวันแรก

เปิดขอสินเชื่อโครงการบ้านประชารัฐวันแรก

รูปข่าว : เปิดขอสินเชื่อโครงการบ้านประชารัฐวันแรก

วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง ยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านประชารัฐ หลัง ครม.อนุมัติโครงการเมื่อวานนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เตรียมสถานที่และเอกสารพร้อมรับประชาชนที่จะเข้ามาติดต่อแล้ว

วันนี้ (23 มี.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ว่า เจ้าหน้าที่จัดสถานที่และเตรียมเอกสาร รองรับความต้องการประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดสินเชื่อโครงการบ้านประชารัฐ ตั้งแต่ก่อนเวลา 8.30 น. ซึ่งธนาคาจะเปิดให้ยื่นคำขอกู้วันนี้เป็นวันแรก หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการเมื่อวานนี้

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่สามารถยื่นขอสินเชื่อตามโครงการนี้ ได้แก่ ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน ยกเว้นกรณีซ่อมแซม หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย ซึ่งมูลค่ารวมของที่ดินและที่อยู่อาศัยที่จะขอกู้เพื่อซ่อมแซมหรือต่อเติม ต้องไม่เกิน 1,500,000 บาท

โครงการนี้จำแนกผู้กู้ออกเป็น 3 ส่วน คือ ผู้ที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัย ผู้ที่จะซ่อมแซมหรือต่อเติม และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเงื่อนไขการขอสินเชื่อของแต่ละกลุ่มบุคคลจะแตกต่างกันออกไป โดยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทั่วไป แบ่งเป็นกรณีกู้ซื้อ หรือสร้างเองไม่เกิน 700,000 บาท และสามารถกู้เพื่อต่อเติมบ้านได้อีก 500,000 บาท ธนาคารจะไม่คิดดอกเบี้ยในปีแรก แต่หากกู้มากกว่า 700,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ยคงในปีที่ 1-3 ร้อยละ 3 ต่อปี พร้อมพิจารณาสัดส่วนความสามารถชำระหนี้ต่อรายได้ในอัตราที่ผ่อนปรน ทำให้ผู้กู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงเดือนละ 7,200 บาท

ทั้งนี้ โครงการบ้านประชารัฐ ดำเนินการเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชน ครอบคลุมข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งก่อนหน้านี้มีเอกชนผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บางส่วนออกมาระบุว่า ยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการนี้

 

กลับขึ้นด้านบน