กนง.มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.50 เหตุเศรษฐกิจโลกยังอ่อนไหว

กนง.มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.50 เหตุเศรษฐกิจโลกยังอ่อนไหว

กนง.มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.50 เหตุเศรษฐกิจโลกยังอ่อนไหว

รูปข่าว : กนง.มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.50 เหตุเศรษฐกิจโลกยังอ่อนไหว

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี เนื่องจากเห็นว่าเศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและไทยยังมีความเสี่ยงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังอ่อนไหว

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันนี้ (23 มี.ค.2559) โดยนายจาตุรงค์ จันทรังษ์ เลขานุการ กนง.ได้แถลงผลการประชุม กนง.โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี เนื่องจากเห็นว่าเศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายของภาครัฐ การท่องเที่ยวและการลงจากทุนภาคเอกชน แต่ภาพรวมมีสัญญาณอ่อนแรงลงหลังจากผลชั่วคราวของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงก่อนปีใหม่และการเร่งซื้อรถยนต์ก่อนปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตหมดลง

ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้ายังหดตัวสูงและมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก ปัญหาความสามารถในการแข่งขันของไทยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังอ่อนไหว รวมทั้งทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลักที่อาจแตกต่างกันมากขึ้น ส่งผลต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน

เลขานุการ กนง. ระบุอีกว่าการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯได้ประเมินว่าแม้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่ำกว่าที่ประเมินไว้ แต่เห็นว่านโยบายการเงินในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ผ่อนปรนและควรรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบาย จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้และจะติดตามพัฒนาการด้านต่างๆอย่างใกล้ชิด

กลับขึ้นด้านบน