สบร.จับมือกรมอนามัยร่วม "พัฒนาสมองเด็กไทย" จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กทุกช่วงวัย

สบร.จับมือกรมอนามัยร่วม "พัฒนาสมองเด็กไทย" จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กทุกช่วงวัย

สบร.จับมือกรมอนามัยร่วม "พัฒนาสมองเด็กไทย" จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กทุกช่วงวัย

รูปข่าว : สบร.จับมือกรมอนามัยร่วม "พัฒนาสมองเด็กไทย" จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กทุกช่วงวัย

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) หรือ OKMD ลงนามกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข "พัฒนาสมองเด็กไทย" ตามแนวคิด "ครอบครัวอบอุ่นเลี้ยงลูกตามรอยพระยุคลบาท" เน้นจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับคนทุกช่วงวัย ให้กับเด็กในศูนย์เด็กเล็ก ณ สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ

การเล่นน้ำในสระ การปีนป่าย หรือแม้แต่การเดินทรงตัว เป็นกิจกรรมที่ทาง โรงเรียนวัดบ้านเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ได้นำมาสร้างเป็นสนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาล ที่สอดคล้องกับโครงการพัฒนาสมองให้กับเด็กๆ จนกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบของการเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning หรือ BBL) ที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวัย ให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการเรียน การทำงาน

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) หรือ OKMD เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสมองเด็กในแต่ละช่วงวัย จึงได้พยายามขยายแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง โดยได้ทำการลงนามในบันทึกตกลงความร่วมมือกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาสมองเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึง 5 ปี ที่จะเป็นก้าวแรกที่จะทำให้เด็กเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ทั้งนี้ปัจจุบัน มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 100 แห่ง และในปีงบประมาณ 2559 ทางสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) จะเร่งขยายแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองเด็กไทย ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยการแทรนตามโรงเรียนต้นแบบเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายที่จะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน