ช่วยผู้ป่วยโรคต้อกระจก ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

ช่วยผู้ป่วยโรคต้อกระจก ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

ช่วยผู้ป่วยโรคต้อกระจก ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

รูปข่าว : ช่วยผู้ป่วยโรคต้อกระจก ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

นักศึกษาหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมูลนิธิไทยพีบีเอสและโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตาต้อกระจก

นักศึกษาหลักสูตร เสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมูลนิธิไทยพีบีเอสและโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้จัด "โครงการรักษาตาต้อกระจกให้พี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้" เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงที และเป็นการช่วยลดภาระการให้บริการด้านสาธารณะสุขในพื้นที่ด้วย โดยจากข้อมูลของสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสปี 2558 ระบุว่า ผู้ป่วยโรคต้อกระจกตา เข้าถึงการรักษาได้น้อย เนื่องจากการเดินทางออกจากพื้นที่ลำบาก ขาดผู้ดูแล และโรงพยาบาลในพื้นที่รองรับผู้ป่วยได้น้อย ต้องรอวันผ่าตัดเป็นระยะเวลานาน

สำหรับ "โครงการรักษาตาต้อกระจกให้พี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้" ดำเนินการรักษาผู้เข้ารับการคัดกรอง 275 คน โดยได้รับการสลายต้อกระจก 96 คน โดยพบว่า หลังปิดโครงการแผลผู้ป่วยหายดี ยกเว้น 6 คนที่มองไม่ค่อยชัดเพราะมีต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม เบาหวานขึ้นตา ซึ่งได้มีการออกใบส่งตัวให้ไปรักษาต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน