กรมประมงผ่อนผันไม่ต้องนำเรือกลับเข้าฝั่ง 31 มี.ค.นี้

กรมประมงผ่อนผันไม่ต้องนำเรือกลับเข้าฝั่ง 31 มี.ค.นี้

กรมประมงผ่อนผันไม่ต้องนำเรือกลับเข้าฝั่ง 31 มี.ค.นี้

รูปข่าว : กรมประมงผ่อนผันไม่ต้องนำเรือกลับเข้าฝั่ง 31 มี.ค.นี้

กรมประมงผ่อนผันให้ผู้ประกอบการเรือประมง ไม่ต้องนำเรือกลับเข้าฝั่งภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ เพื่อขอรับใบอนุญาตทำการประมง แต่ย้ำว่า เรือทุกลำต้องมีใบอนุญาตการทำประมงแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีการเรียกตรวจ โดยเจ้าหน้าที่จะเริ่มตรวจสอบใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 1 เม.

สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกของเรือประมง (PIPO) และผู้ประกอบการเรือประมงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอ ก่อนมีการบังคับใช้กฎหมายการตรวจเรือประมงผิดกฎหมาย ในวันที่ 1 เม.ย.นี้

นายอำนาจ หนูทอง ผู้อำนวยการเฉพาะด้านปฎิบัติงานประมงระดับต้น ประมงจังหวัดสุทรปราการ เปิดเผยว่า กรมประมงพิจารณาเห็นชอบ ผ่อนผันให้ผู้ประกอบการเรือประมงไม่ต้องนำเรือกลับเข้าฝั่งภายใน 31 มี.ค.นี้ แต่ย้ำว่า เรือทุกลำต้องมีใบอนุญาตการทำประมงไม่เช่นนั้นจะถือว่าเป็นเรือเถื่อน

ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย หรือ ศปมผ.เปิดให้ยื่นจดทะเบียนเรือเพื่อขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง ตามการบังคับใช้ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 ผู้ประกอบการเรือประมงจังหวัดสมุทรปราการ ได้ยื่นขอจดทะเบียนทั้งหมด 400 ราย ขณะที่ทั่วประเทศมีผู้มาขอจดทะเบียนกว่า 10,000 ราย

ภายในสิ้นเดือนนี้ ผู้ประกอบเรือประมงจะได้รับใบอนุญาตการทำประมงแบบใหม่พร้อมกันทั่วประเทศ หากเรือที่ไม่มีใบอนุญาตทำประมง จะถือเป็นเรือเถื่อนมีโทษตามกฎหมาย ซึ่ง ศปมผ.จะเริ่มใช้กฎหมายเข้มงวด 1 เม.ย.นี้

ส่วนปัญหาแรงงานประมง นายวสันต์ ปาลาศ ผู้ช่วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า แรงงานข้ามชาติ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดยวันที่ 31 มี.ค.นี้ บัตรขออนุญาตทำงานของแรงงานส่วนใหญ่จะหมดอายุ ผู้ประกอบการเรือประมงทุกราย จะต้องนำแรงงานไปดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย โดยระหว่างนี้ห้ามแรงงานทุกคนทำงาน

กรณีนี้ นายพิชัย แซ่ซิ้ม นายกสมาคมการประมงสมุทรปราการ เห็นว่า ควรมีการผ่อนผันให้แรงงานที่รอต่อใบอนุญาตสามารถทำงานได้ เพราะหากนำแรงงานกลับเข้าฝั่งพร้อมกันจะเกิดปัญหา นอกจากนี้ผู้ประกอบการเรือประมงบางราย ยังเห็นว่า การที่แรงงานประมงต้องขึ้นตรงกับนายจ้างนานถึง 2 ปี ในทางปฎิบัติเป็นไปได้ยาก เบื้องต้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับข้อเสนอของผู้ประกอบการเรือประมงไปพิจารณาอีกครั้งตามเห็นสมควรที่จะปฎิบัติได้ แต่ทั้งหมดต้องเป็นไปตามกฎหมาย

 

 

กลับขึ้นด้านบน