ประกาศคุมค่าโดยสารวินมอเตอร์ไซค์ใหม่ เริ่ม 1 เม.ย.59

ประกาศคุมค่าโดยสารวินมอเตอร์ไซค์ใหม่ เริ่ม 1 เม.ย.59

ประกาศคุมค่าโดยสารวินมอเตอร์ไซค์ใหม่ เริ่ม 1 เม.ย.59

รูปข่าว : ประกาศคุมค่าโดยสารวินมอเตอร์ไซค์ใหม่ เริ่ม 1 เม.ย.59

กรมการขนส่งทางบกปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถจักรยานยนต์ใหม่ โดยกำหนดให้คิดค่าโดยสารแบบเหมาจากเดิมเริ่มกิโลเมตรที่ 5 เป็นกิโลเมตรที่ 15 ขณะที่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างและผู้ใช้บริการบางคนเห็นว่าประกาศนี้อาจไม่สามารถปฏิบัตได้จริงในพื้นที่จราจรติดขัด

วินรถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งนี้ คิดค่าโดยสารเส้นทางจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจัตุจักร ถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร จำนวน 100 บาท แต่หากกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่มีผลบังคับใช้ จะทำให้ค่าโดยสารเส้นทางนี้เหลือประมาณ 60 บาท

นายณัฐพงษ์ เทวะโลก ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ย่านพหลโยธิน กล่าวว่า ยอมเสี่ยงถูกปรับเงิน เพราะอัตรากำหนดค่าโดยสารเหมาแบบใหม่ไม่สอดคล้องกับสภาวะการณ์จราจร โดยเฉพาะในเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้า

ขณะที่ผู้โดยสารบางคนกล่าวว่า เคยถูกเรียกค่าโดยสารแบบเหมาตั้งแต่ไม่ถึง 5 กิโลเมตร เพราะความจำเป็นเร่งรีบและกังวลว่า ระเบียบใหม่นี้อาจไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง แม้สนับสนุนแนวทางกำหนดค่าโดยสารแบบใหม่ก็ตาม

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมฯออกประกาศกระทรวงฉบับใหม่ไม่กระทบอัตราค่าโดยสารในปัจจุบัน แต่เป็นการคุ้มครองสิทธิประชาชนและป้องกันการฉวยโอกาส เอารัดเอาเปรียบผู้โดยสารในระยะทาง 5-15 กิโลเมตร หลังประชาชนจำนวนมากได้ร้องเรียนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงกำหนดให้ชัดเจนว่ากิโลเมตรที่ 5 ขึ้นไปจะคิดค่าโดยสารกิโลเมตรละไม่เกิน 10 บาท ส่วนกิโลเมตรที่ 15 ขึ้นไปให้ตกลงราคากันเอง หรือคิดค่าโดยสารแบบเหมา ทั้งนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2559

กลับขึ้นด้านบน