สิทธิประโยชน์ทันตกรรม ปัญหาใหญ่ของผู้ใช้สิทธิประกันสังคม

สิทธิประโยชน์ทันตกรรม ปัญหาใหญ่ของผู้ใช้สิทธิประกันสังคม

สิทธิประโยชน์ทันตกรรม ปัญหาใหญ่ของผู้ใช้สิทธิประกันสังคม

รูปข่าว : สิทธิประโยชน์ทันตกรรม ปัญหาใหญ่ของผู้ใช้สิทธิประกันสังคม

แม้สิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมของกองทุนประกันสังคมจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารักษาในคลินิกเอกชนได้ แต่การกำหนดเพดานการรักษาไว้ไม่เกิน 600 บาทต่อปี และต้องสำรองจ่ายก่อนเป็นอุปสรรคสำคัญของผู้ใช้สิทธิประกันสังคมที่มีรายได้น้อย

สมศรี เจริญวงศ์ ผู้ใช้สิทธิประกันสังคมเป็นผู้หนึ่งที่ยอมลางานเพื่อมาพบทันตแพทย์ที่โรงพยาบาล เพราะการกำหนดเพดานค่ารักษาไว้ไม่เกิน 600 บาทต่อปีและผู้ป่วยต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วจึงมาเบิกทีหลังทำให้เธอไม่กล้าไปใช้บริการที่คลินิกเอกชน

"กลัวว่าถ้าเข้าคลินิกเอกชนแล้วเงินจะไม่พอ กลัวว่าจะเกินงบประมาณที่ประกันสังคมกำหนดให้ แล้วยังต้องจ่ายล่วงหน้าไปก่อน" เธอกล่าว

เครือข่าย ฟ.ฟัน สร้างสุข เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมระหว่างสิทธิประกันสังคมกับระบบประกันสุขภาพอื่นๆ และชี้ให้เห็นว่า ประกันสังคมมีสิทธิประโยชน์น้อยที่สุด กล่าวคือ ผู้ใช้สิทธิข้าราชการและสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรีกรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ศัลยศาสตร์ในช่องปากหรือผ่าฟันคุด ส่วนสิทธิประกันสังคมแม้ 4 กรณีนี้จะรักษาฟรี แต่ก็อยู่ภายใต้ข้อจำกัดวงเงินไม่เกิน 600 บาทต่อปี นอกจากนี้สิทธิประกันสังคมยังไม่ครอบคลุมกรณีเกลารากฟัน รักษาโรคเหงือก ปริทันต์ ซึ่งแตกต่างจากสิทธิของข้าราชการและสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่รักษาฟรี

ทพญ.มาลี วันทนาศิริ เครือข่าย ฟ.ฟันสร้างสุข กล่าวว่าทันตแพทย์จะรักษาในส่วนที่จำเป็นให้ก่อน เช่น ถ้าปวดฟันก็ต้องถอนฟันให้ก่อน ส่วนจะรักษาอะไรต่อไปก็ต้องแจ้งคนไข้ว่าจะเกินวงเงินสิทธิประโยชน์ คนไข้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง จึงต้องถามว่าพร้อมจะรักษาหรือไม่

"ในกรณีที่คนไข้ไม่สะดวกที่จะชำระเงินส่วนเกิน เขาก็จะบอกว่าปีหน้าค่อยมารักษาใหม่ ซึ่งถ้าเป็นกรณีที่ฟันผุแล้วปล่อยทิ้งไว้ ปีถัดไปฟันอาจจะผุลึกขึ้นจนอุดไม่ได้" ทพญ.มาลีกล่าว

มนัส โกศล ประธานเครือข่ายผู้ประกันตนคนทำงานกล่าวว่านอกจากข้อจำกัดด้านค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว ผู้ใช้สิทธิประกันสังคมต้องเสียเวลาลางานเพื่อไปเบิกค่ารักษาพยาบาลที่สำรองจ่ายไปก่อน สำนักงานประกันสังคมถึงจะให้คิวแล้วโอนเงินเข้าบัญชี

โกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่า สิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมมีความเหมาะสมแล้ว เพราะการจัดสรรงบประมาณต้องไม่ให้กระทบต่อเสถียรภาพของกองทุน จึงให้สิทธิในการเบิกจ่ายได้ในวงเงินที่กำหนด และเป็นไปตามความต้องการของผู้ประกันตนส่วนใหญ่ที่ต้องการรักษาในคลินิกเอกชน

"ก่อนหน้านี้สำนักงานประกันสังคมเคยถูกเรียกร้องให้ยกเลิกการกำหนดให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลตามคู่สัญญา และมีการเรียกร้องให้สมาชิกมีอิสระในการเลือกสถานพยาบาลแล้วค่อยนำเงินมาเบิกกับประกันสังคม" นายโกวิทชี้แจง

ข้อจำกัดของสิทธิของผู้ประกันตนด้านทันตกรรมทำให้มีผู้เข้าไปสร้างแคมเปญรณรงค์ในเว็บไซต์ Change.org เชิญชวนให้ลงชื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมประกันสังคมเพื่อความเท่าเทียม โดยอุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด และฟันเทียม ได้ฟรีตามความจำเป็น โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ก่อนหน้านี้สำนักงานประกันสังคมเคยถูกเรียกร้องให้ยกเลิกการกำหนดให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลตามคู่สัญญา และมีการเรียกร้องให้สมาชิกมีอิสระในการเลือกสถานพยาบาลแล้วค่อยนำเงินมาเบิกกับประกันสังคม" นายโกวิทชี้แจง

ข้อจำกัดของสิทธิของผู้ประกันตนด้านทันตกรรมทำให้มีผู้เข้าไปสร้างแคมเปญรณรงค์ในเว็บไซต์ Change.org เชิญชวนให้ลงชื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมประกันสังคมเพื่อความเท่าเทียม โดยอุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด และฟันเทียม ได้ฟรีตามความจำเป็น โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย

กลับขึ้นด้านบน