ไทยคว้า 8 รางวัลแข่งขันฝีมือคนนานาชาติที่ฝรั่งเศล

ไทยคว้า 8 รางวัลแข่งขันฝีมือคนนานาชาติที่ฝรั่งเศล

ไทยคว้า 8 รางวัลแข่งขันฝีมือคนนานาชาติที่ฝรั่งเศล

รูปข่าว : ไทยคว้า 8 รางวัลแข่งขันฝีมือคนนานาชาติที่ฝรั่งเศล

ตัวแทนผู้พิการไทยสามารถคว้า 8 รางวัลจากการ "แข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9" ที่ประเทศฝรั่งเศส

วันนี้ (29 มี.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีมผู้พิการไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองบอร์โด ประเทศฝรั่งเศส ไทยส่งตัวแทนผู้พิการเข้าร่วมแข่งขัน 12 คน โดยสามารถคว้าเหรียญทองได้ 1 เหรียญ จาก นายวิริยวัฒน์ ตุยรัมย์ จากสาขาประดิษฐ์สิ่งของ จากวัสดุเหลือใช้ เหรียญเงิน 3 เหรียญจาก นายอนิรุจน์ พันธ์จบสิงห์ สาขาเครื่องปั่นดินเผา นายบรรเจิด โชติช่วง สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ นายศราวุฒ พรมภักดิ์ ออกแบบโปสเตอร์ และเหรียญทองแดง 4 เหรียญ จาก น.ส.ภัทรวดี วราฤทธิ์ดำรงกุล สาขาถักไหมพรม น.ส.อนุษา ดวงเกิด สาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ น.ส.จุฑารัตน์ เจริญสุข สาขาวาดภาพ นายศตพล สุภณิดาเมธัส สาขาประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับพื้นฐาน

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกอาชีพให้ผู้พิการร่วมกับคนทั่วไป และจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานผู้พิการระดับชาติ ทุก 2 ปี เพื่อกระตุ้นให้ผู้พิการพัฒนาตัวเอง โดยเอกชนและภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจ้างงานในกลุ่มผู้พิการได้เช่นกัน นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังเตรียมประสานความร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวบรวมข้อมูลผู้พิการไทย เพื่อสร้างอาชีพให้ตรงกับความถนัด ซึ่งเชื่อว่า จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานไทยได้

สำหรับผู้พิการที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองจะได้เงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท เหรียญเงิน 200,000 บาท เหรียญทองแดง 100,000 บาท และรางวัลชมเชยรางวัลละ 30,000 บาท

 

 

กลับขึ้นด้านบน