นักวิชาการแนะรัฐบาลพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องระบบราง

นักวิชาการแนะรัฐบาลพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องระบบราง

นักวิชาการแนะรัฐบาลพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องระบบราง

รูปข่าว : นักวิชาการแนะรัฐบาลพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องระบบราง

นักวิชาการแนะภาครัฐส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วน ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบราง เพื่อให้คนไทยได้ประโยชน์จากการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง แม้ว่าในเชิงเศรษฐกิจจะไม่คุ้มค่าในการลงทุน

วันนี้ (29 มี.ค.2559) นายประมวล สุธีจารุวัฒน อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ได้วิเคราะห์โครงการรถไฟความเร็วสูง ด้านผลตอบแทนทางการเงิน พบว่า มีผลตอบแทนเพียงร้อยละ 1 จากมูลค่าการลงทุน ขณะที่ผลการศึกษาด้านความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 10 ซึ่งยังถือว่าต่ำเมื่อเทียบกับระดับที่ธนาคารโลกเห็นว่าโครงการที่ควรค่าแก่การลงทุน จะต้องมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจอยู่ในระดับร้อยละ 12

ดังนั้นในแง่ของความคุ้มค่าต้องถือว่าโครงการนี้ไม่ควรดำเนินการ แต่หากรัฐบาลมีความตั้งใจจะลงทุนในโครงการนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อประโยชน์ด้านการเชื่อมต่อ ให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทาง ก็ควรจะหาประโยชน์ส่วนเสริมด้านอื่น โดยเฉพาะในแง่การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุน การผลิตและพัฒนาตัวรถรวมถึงอะไหล่ การบำรุงรักษา ซึ่งควรเปิดโอกาสให้มีการประมูลให้เกิดความเป็นธรรม และหากมีการนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามา ควรให้คนไทยได้มีโอกาสมีส่วนร่วม ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับรางไว้รองรับ เช่นเดียวกับเกาหลีใต้ที่มีการลงทุนในระบบรางจำนวนมากโดยให้ฝรั่งเศสเข้ามาดำเนินการ แต่ก็เรียนรู้เทคโนโลยีจนสามารถนำมาต่อยอดได้ในปัจจุบัน

ในอนาคตประเทศไทยยังต้องมีการลงทุนในระบบรางอีกจำนวนมากทั้งในส่วนรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางอื่นๆ โครงการรถไฟทางคู่ รวมไปถึงรถไฟฟ้าทั้ง 10 เส้นทาง ที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างไปบางส่วนแล้ว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนการซ่อมบำรุง และบุคลากร ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบรางให้มีความหลากหลาย และมีเทคโนโลยีที่แตกต่างกันไป

 

กลับขึ้นด้านบน