หัวหน้า คสช.ใช้มาตรา 44 โยก 4 ผู้ว่าฯ

หัวหน้า คสช.ใช้มาตรา 44 โยก 4 ผู้ว่าฯ

หัวหน้า คสช.ใช้มาตรา 44 โยก 4 ผู้ว่าฯ

รูปข่าว : หัวหน้า คสช.ใช้มาตรา 44 โยก 4 ผู้ว่าฯ

หัวหน้า คสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 4 สั่งย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, ตาก, จันทบุรี และปัตตานี ไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (29 มี.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 12/2559 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเพื่อให้การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการในกระทรวงคมนาคมมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ให้นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม และไปดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ที่จะขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว พร้อมให้นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงกระทรวงคมนาคม และให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า

กลับขึ้นด้านบน