Friends of River ชี้ทำแผนแม่บททางเลียบเจ้าพระยา ฟังเสียงชุมชนริมน้ำ 7 เดือน ไม่พอ

Friends of River ชี้ทำแผนแม่บททางเลียบเจ้าพระยา ฟังเสียงชุมชนริมน้ำ 7 เดือน ไม่พอ

Friends of River ชี้ทำแผนแม่บททางเลียบเจ้าพระยา ฟังเสียงชุมชนริมน้ำ 7 เดือน ไม่พอ

รูปข่าว : Friends of River ชี้ทำแผนแม่บททางเลียบเจ้าพระยา ฟังเสียงชุมชนริมน้ำ 7 เดือน ไม่พอ

กลุ่ม Friends of River ตั้งข้อสังเกตกรอบระยะเวลา 7 เดือน จัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ควบคู่กับกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นยังน้อยเกินไป ด้าน กทม.ยืนยันจะรับฟังความเห็นทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน

ความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา วันนี้ (29 มี.ค.2559) เครือข่ายเพื่อนแม่น้ำ (Friends of the River) แถลงข่าวกรณีที่กรุงเทพมหานครเดินหน้าจัดทำแผนแม่บทโครงการศึกษาพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้ โดยมอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษางานสำรวจออกแบบและจัดทำแผนแม่บท โดยคณะทำงานได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของชุมชนไปแล้ว 31 ชุมชนแล้วนั้น

นายยศพล บุญสม ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Friends of the River ได้ตั้งข้อสังเกตว่า กรอบระยะเวลา 7 เดือน ของการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นน้อยเกินไปกับการสำรวจระยะทางของแนวโครงการ 57 กม. เพราะหากเทียบกรณีโครงการศึกษาพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณอื่นของ กทม. ระยะทางประมาณ 2 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 4 ชุมชน ยังต้องใช้เวลานานกว่า 8 เดือน จึงได้แบบก่อสร้าง และเรียกร้องสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะทีมที่ปรึกษาโครงการฯ เปิดเผยคณะทำงาน แผนงานต่อสาธารณชน รูปแบบโครงการ และเปิดโอกาสทุกภาคส่วนร่วมกันตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น

กลุ่ม Friends of the River ยังเสนอวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ว่าสามารถสร้างเวทีระดมความเห็นประชาชนเพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาโครงการได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังเตรียมจัดทำร่างทีโออาร์ฉบับภาคประชาชน เพื่อให้โครงการนี้ตอบโจทย์และเกิดประโยชน์มากที่สุด

ด้านนายพีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร ยืนยันว่า จะออกแบบโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยา และทางเดินและปั่นจักรยาน เชื่อมต่อนันทนาการวัฒนธรรม พื้นที่สีเขียว และระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน

กลับขึ้นด้านบน