ภาคเอกชนเห็นด้วย มาตรการคืนภาษีกินเที่ยวสงกรานต์ไม่เกิน 15,000 บาท ระบุช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัว

ภาคเอกชนเห็นด้วย มาตรการคืนภาษีกินเที่ยวสงกรานต์ไม่เกิน 15,000 บาท ระบุช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัว

ภาคเอกชนเห็นด้วย มาตรการคืนภาษีกินเที่ยวสงกรานต์ไม่เกิน 15,000 บาท ระบุช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัว

รูปข่าว : ภาคเอกชนเห็นด้วย มาตรการคืนภาษีกินเที่ยวสงกรานต์ไม่เกิน 15,000 บาท ระบุช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัว

รมว.คลัง คาดมาตรการคืนภาษีไม่เกิน 15,000 บาท กินเที่ยวช่วยชาติช่วงสงกรานต์ สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท นักท่องเที่ยวเพิ่มร้อยละ 20 ด้านเอกชนขานรับเพราะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ของประชาชนกลุ่มกลางและล่างชะลอการใช้จ่ายในช่วงที่ผ่านมา

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยประชาชนที่รับประทานอาหารนอกบ้านระหว่างวันที่ 9-17 เม.ย. 2559 สามารถนำใบกำกับภาษีฉบับเต็มมาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท และต่ออายุมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ที่ประชาชนสามารถนำใบกำกับภาษีมาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท อีก 1 ปี จนถึง 31 ธ.ค. 2559 โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559

วันนี้ (30 มี.ค. 2559) นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มาตรการลดหย่อนภาษีกระตุ้นการท่องเที่ยวไม่เกิน 15,000 บาท ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติทำต่อเนื่องอีก 1 ปี ถือเป็นมาตรการที่ดีในการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายจากการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น แต่ออกมาช้าไป เพราะฉะนั้นรัฐต้องประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะเงื่อนไขในการใช้บริการ เช่น สามารถขอคืนภาษีได้เฉพาะโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

ด้าน นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวถึง มาตรการรับประทานอาหารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่สามารถนำมาลดหน่อยภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท แม้ร้านอาหารขนาดเล็กจะไม่ได้รับอานิสงส์ แต่เชื่อว่าจะได้รับผลดีทางอ้อม เพราะเงินที่เหลือจากการได้ลดหย่อนภาษี ประชาชนจะนำมาใช้บริการในร้านขนาดเล็ก นอกจากนี้ ยังเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุดิบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ ผัก เนื้อสัตว์ ที่จะทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับประโยชน์ เกิดการกระจายรายได้ตามมา

ด้าน นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า มาตรการกระตุ้นการจับจ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ ครม.มีมติออกมานั้น คาดว่าตลอดเทศกาลสงกรานต์ จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท

ขณะที่ นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้ ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 1,500 ล้านบาท แต่จะได้ข้อมูลการเสียภาษีของนิติบุคคลร้านอาหารรวมทั้งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจากการใช้จ่ายกลับมาในวงเงินที่มากกกว่าหรือเท่ากันแทน

“สำหรับสิทธิลดหย่อนภาษีเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศ สิ่งสำคัญที่นำมาใช้เป็นหลักฐาน คือใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับค่าบริการท่องเที่ยวในประเทศ หรือค่าที่พักโรงแรมในประเทศ ที่ผู้เสียภาษีต้องขอจากผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โดยเอกสารดังกล่าวต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลของผู้มีเงินได้ที่จะใช้สิทธิหักลดหย่อน จำนวนเงิน และวัน เดือน ปี ในใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีให้ชัดเจน” อธิบดีกรมสรรพากร ระบุ

กลับขึ้นด้านบน