สำนักศิลปากรที่ 14 เผยพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช มีอายุกว่า 1,000 ปี

สำนักศิลปากรที่ 14 เผยพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช มีอายุกว่า 1,000 ปี

สำนักศิลปากรที่ 14 เผยพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช มีอายุกว่า 1,000 ปี

รูปข่าว : สำนักศิลปากรที่ 14 เผยพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช มีอายุกว่า 1,000 ปี

สำนักศิลปากรที่ 14 รายงานผลวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช พบว่ามีอายุมากกว่า 1,000 ปี ซึ่งถือเป็นข้อมูลใหม่ที่สามารถหักล้างข้อมูลทางประวัติศาสตร์เดิม

วันนี้ (30 มี.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่มีการขุดค้นแผ่นอิฐบริเวณใกล้ฐานพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช จำนวน 6 จุด เพื่อตรวจพิสูจน์อายุการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ก่อนนำมาเป็นหลักฐาน สำหรับจัดทำเอกสารเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

ล่าสุด สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช ระบุว่า แผ่นอิฐที่ถูกนำตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีอายุเก่าแก่ 1,000-1,100 ปี หรืออยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15 จากเดิมที่เข้าใจว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 ซึ่งแสดงว่าพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชได้ก่อสร้างมาแล้วกว่า 1,000 ปี ไม่ใช่ประมาณ 800 ปี ตามชุดข้อมูลทางประวัติศาสตร์เดิม ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ที่สำคัญ

นายอาณัติ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า แผ่นอิฐบางก้อนมีอายุประมาณ 800 ปี และ 600 ปี ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน มีการบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ครั้งใหญ่ ซึ่งกรมศิลปากรจะส่งแผ่นอิฐดังกล่าวไปตรวจพิสูจน์ซ้ำ เพื่อยืนยันที่สหรัฐอเมริกาอย่างละเอียดอีกครั้ง

กลับขึ้นด้านบน