ก.คมนาคมลงนามร่วมเอกชนญี่ปุ่นโครงการรถไฟสายสีแดง

ก.คมนาคมลงนามร่วมเอกชนญี่ปุ่นโครงการรถไฟสายสีแดง

ก.คมนาคมลงนามร่วมเอกชนญี่ปุ่นโครงการรถไฟสายสีแดง

รูปข่าว : ก.คมนาคมลงนามร่วมเอกชนญี่ปุ่นโครงการรถไฟสายสีแดง

กระทรวงคมนาคมลงนามสัญญาจ้างผู้รับเหมากิจการร่วมการค้าเอกชนจากญี่ปุ่น ในโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการช่วง "บางซื่อ-ตลิ่งชั่น" และ "บางซื่อ-รังสิต" ได้กลางปี 2563

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างผู้รับเหมาโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต สัญญา 3 ครอบคลุมในส่วนของงานออกแบบและก่อสร้างรางรถไฟ ระบบไฟฟ้าและส่งกำลัง ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบติดต่อสื่อสาร ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและตู้รถโดยสาร ร่วมกับกิจการร่วมค้า MHSC ของประเทศญี่ปุ่น โดยมีมูลค่าประมาณ 32,399 ล้านบาท

สำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดง สัญญา 2 คาดว่างานก่อสร้างทางรถไฟจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2562 ส่วนสัญญา 3 ระบบอาณัติสัญญาณและขบวนรถ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ประมาณกลางปี 2563 ซึ่งจะเปิดให้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดงพร้อมกันทั้ง 2 ช่วงคือ บางซื่อ-ตลิ่งชั่น และ บางซื่อ-รังสิต โดยคาดว่าเมื่อเดินระบบรถไฟจะสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารจากรังสิตสู่บางซื่อไม่น้อยกว่า 306,608 คนต่อวัน ในปีที่เปิดดำเนินการ

กลับขึ้นด้านบน