เสนอเพิ่มตำแหน่งข้าราชการแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล

เสนอเพิ่มตำแหน่งข้าราชการแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล

เสนอเพิ่มตำแหน่งข้าราชการแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล

รูปข่าว : เสนอเพิ่มตำแหน่งข้าราชการแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล

หลังจากที่ไทยพีบีเอสนำเสนอวิกฤตขาดแคลนพยาบาล เห็นภาพชัดเจนว่าภาระงานของพยาบาลไม่สอดคล้องกับรายได้และไม่มีตำแหน่งข้าราชการรองรับ ขณะที่มีการเสนอแผนรับมือกับปัญหานี้ก่อนที่พยาบาลจะหายไปจากระบบ 10,000 คนใน 5 ปีข้างหน้า

ภาระงานเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีตำแหน่งข้าราชการรองรับ หรือมีประสบการณ์กว่า 15 ปี แต่ไม่ก้าวหน้าฐานเงินเดือนตัน ทั้งหมดเป็นสิ่งที่พยาบาลวิชาชีพและนักศึกษาพยาบาลต่างเป็นกังวลเหมือนๆกัน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้ประเทศไทยสูญเสียพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลจบใหม่ประมาณ 3,000 พันคนต่อปี

คณะอนุกรรมการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ จึงเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยให้เพิ่มตำแหน่งข้าราชการในวิชาชีพพยาบาล เพิ่มสวัสดิการและแรงจูงใจ โดยปรับค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน เพิ่มการผลิตพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเลือกนักเรียนจากพื้นที่ชนบทเข้ามาเรียน พร้อมให้ทุนการศึกษาและว่าจ้างผู้ช่วยพยาบาลเพื่อช่วยดูแลงานที่ไม่เกี่ยวกับผู้ป่วย

ดูเหมือนตำแหน่งข้าราชการจะเป็นตัวดึงดูดที่จะทำให้พยาบาลอยู่ในระบบมากขึ้น แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพิ่มอัตราตำแหน่งข้าราชการปีละ 3,000 ตำแหน่งภายใน 3 ปี เพื่อบรรจุพยาบาลจบใหม่ในพื้นที่ชนบท พร้อมกับกำหนดให้พยาบาลที่มีอายุงาน 4 ปีขึ้นไปได้บรรจุเป็นข้าราชการทุกคนและเตรียมจ้างผู้ช่วยพยาบาล 1,600 คน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานของพยาบาล ส่วนพยาบาลที่ฐานเงินเดือนตัน ทางกระทรวงฯจะต้องขอเพิ่มตำแหน่งปีละ 5,000-6,000 ตำแหน่ง ภายในเดือนมิถุนายน 2559

ข้อเสนอและแนวทางแก้ปัญหาทั้งหมดนี้เป็นความหวังของพยาบาลในระบบสุขภาพไทย โดยขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขต้องการเพิ่มอัตรากำลังคนในระบบอีก 10,000 คนและหากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอก็จะสามารถรักษาพยาบาลให้อยู่ในระบบสาธารณสุขมากขึ้น

กลับขึ้นด้านบน