น้ำเค็มหนุนแม่น้ำปราจีนบุรี กระทบ"ห้องล้างไต"รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขาดน้ำสะอาดใช้

น้ำเค็มหนุนแม่น้ำปราจีนบุรี กระทบ"ห้องล้างไต"รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขาดน้ำสะอาดใช้

น้ำเค็มหนุนแม่น้ำปราจีนบุรี กระทบ"ห้องล้างไต"รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขาดน้ำสะอาดใช้

รูปข่าว : น้ำเค็มหนุนแม่น้ำปราจีนบุรี กระทบ"ห้องล้างไต"รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขาดน้ำสะอาดใช้

น้ำเค็มหนุนแม่น้ำปราจีนบุรี กระทบห้องไตเทียมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ทำให้ไม่สามารถใช้น้ำดิบมาใช้กับผู้ป่วยที่รอรับการฟอกไตได้และล้างเครื่องมือได้ พร้อมประสานหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ขอสนับสนุนน้ำสะอาด

วันนี้ ( 1 เม.ย. 2559 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พบปัญหาเรื่องน้ำที่ใช้สำหรับโรงพยาบาลซึ่งตามปรติโรงพยาบาลได้อาศัยแหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำปราจีนบุรีมาใช้ผลิตน้ำประปาเพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่ล่าสุดค่าความเค็มของน้ำซึ่งอยู่ที่ 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงกว่าค่าปกติที่ไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ทำให้ไม่สามารถนำน้ำดังกล่าวมาใช้ในการล้างเครื่องมือแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องมือฟอกไต รวมถึงส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาด และ โภชนาการ

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรถน้ำบรรทุกน้ำดิบมาให้การสนับสนุน ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาวต้องอาศัยการสนับสนุนจาก จังหวัด กระทรวง และรัฐบาล หรือ หากมีฝนตกลงมา ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้มากขึ้น

 

กลับขึ้นด้านบน