กทม.-หลายจังหวัดเตรียมจัดเทศกาลสงกรานต์วิถีไทย หลังปีนี้แล้งหนัก

กทม.-หลายจังหวัดเตรียมจัดเทศกาลสงกรานต์วิถีไทย หลังปีนี้แล้งหนัก

กทม.-หลายจังหวัดเตรียมจัดเทศกาลสงกรานต์วิถีไทย หลังปีนี้แล้งหนัก

รูปข่าว : กทม.-หลายจังหวัดเตรียมจัดเทศกาลสงกรานต์วิถีไทย หลังปีนี้แล้งหนัก

กทม.และหลายจังหวัดงดกิจกรรมที่ใช้น้ำเป็นจำนวนมากในเทศกาลสงกรานต์ โดยหันมาเล่นน้ำที่เน้นประเพณีแบบดั้งเดิมมากขึ้น หลังจากในปีนี้แล้งหนัก

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรณรงค์จัดงานเทศกาลสงกรานต์วิถีไทยปลอดเหล้าปลอดภัยใช้น้ำน้อย โดยมีหลายจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะเน้นการเล่นน้ำตามแบบอย่างวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น

การใช้อุปกรณ์เล่นน้ำอย่างประหยัด "ซิดแทนสาด" คือการพรมน้ำ จากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ขวดน้ำเจาะรูแล้วสะบัด การฉีดน้ำจากขวดฟ้อกกี้ หรือกระทั้งรดน้ำด้วยขันเล็ก รวมทั้งการจัด Zoning พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าเพื่อความปลอดภัย 77 พื้นที่ทั่วประเทศ

ขณะที่ กทม.ห้ามเล่นปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่ที่มีการอัดลมจุน้ำปริมาณมาก นำเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่สีลมปีนี้ นอกจากนี้ ยังงดอุโมงค์น้ำและจุดเติมน้ำ เพื่อช่วยกันประหยัดน้ำ เนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาภาวะภัยแล้ง ส่วนวันเล่นน้ำจัดเป็นเวลา 3 วัน เหลือเพียง 2 วัน คือวันที่ 13-14 เม.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 12.00 - 21.00 น.เท่านั้น

ส่วนที่ถนนข้าวสารลดจำนวนกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ลง เช่น การฉีดน้ำ พ่นโฟม และห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แป้ง ปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่แรงดันสูง ห้ามสวมหน้ากากแฟนซีต่างๆ และห้ามนำเป้ หรือกระเป๋าขนาดใหญ่เข้ามาภายในพื้นที่จัดงาน

กลับขึ้นด้านบน