กรมธนารักษ์จ่อชง ครม.ปล่อยเช่าบ้านประชารัฐไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท

กรมธนารักษ์จ่อชง ครม.ปล่อยเช่าบ้านประชารัฐไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท

กรมธนารักษ์จ่อชง ครม.ปล่อยเช่าบ้านประชารัฐไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท

รูปข่าว : กรมธนารักษ์จ่อชง ครม.ปล่อยเช่าบ้านประชารัฐไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท

กรมธนารักษ์เตรียมเสนอรายละเอียดโครงการบ้านประชารัฐให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันพรุ่งนี้ (4 เม.ย.2559) เบื้องต้น คาดว่าจะปล่อยเช่าบ้านให้ผู้มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท ในราคาไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท

วันนี้ (4 เม.ย.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากทั้งโครงการกองทุนหมู่บ้าน วงเงิน 60,000 ล้านบาท, โครงการกองทุนหมู่บ้านเพิ่มเติมตามแนวประชารัฐ วงเงิน 35,000 ล้านบาท, โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท วงเงิน 36,275 ล้านบาท มีรายงานว่า เร็วๆ นี้รัฐบาลจะมีโครงการสนับสนุนในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอีก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมเสนอแนวคิดโครงการส่งเสริมเกษตรกรสร้างงานสร้างรายได้ในระดับหมู่บ้าน 70,000 หมู่บ้าน โดยโครงการดังกล่าวจะให้เงินหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท เพื่อใช้ในการสร้างงานสร้างรายได้ร่วมกันของแต่ละหมู่บ้านในการร่วมผลิตและจำหน่าย เช่น ร่วมกันผลิตปุ๋ยเพื่อจำหน่าย การผลิตแปลงผักเพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ หรือเป็นแหล่งน้ำ ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียด คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้เสนอ 2 โครงการสำคัญ คือ 1.ให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อปลูกพืชและทำโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเหมือนโครงการตำบลละ 1 ล้านบาท และ 2.เสนอให้จ่ายเงินสดเพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับปรุงดิน แหล่งน้ำ และจัดหาปัจจัยการผลิตในฤดูการผลิตที่จะถึง โดยจังหวัดเป็นผู้รับรองเกษตรกร

นอกจากนี้ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า วันที่ 7 เม.ย.นี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้เชิญนายกรัฐมตรีเป็นประธานประชุมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล เพื่อวางแนวทางการส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายใต้งบประมาณ 50,000 - 60,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณกองทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กระทรวงมหาดไทยที่เบิกจ่าย ไม่หมด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ส่วนความคืบหน้าโครงการบ้านประชารัฐที่ดำเนินการโดยกรมธนารักษ์ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า จะเสนอรายละเอียดโครงการต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ (5 เม.ย.) โดยจะเน้นช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายรัฐบาล กำหนดเงื่อนไขผู้ได้เช่าบ้านจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ในพื้นที่โครงการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นทำเลที่มีความต้องการพักอาศัยสูงสำหรับบ้านประชารัฐในพื้นที่ต่างจังหวัดจะให้สิทธิ์เช่าได้ยาวถึง 30 ปี คาดว่าที่พักอาศัยที่ก่อสร้างจะมีราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ค่าเช่าสูงสุดต้องไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท

สำหรับบ้านประชารัฐของกรมธนารักษ์จะสร้างในพื้นที่ 6 ทำเล มีบริเวณที่วัดไผ่ตัน ถนนพหลโยธิน เป็นโครงการนำร่องแห่งแรกที่จะสร้างในรูปแบบอพาร์ตเมนต์ ส่วนที่เหลือ คือบริเวณโรงกษาปณ์เก่า ถนนประดิพัทธ์ ที่ราชพัสดุ จ.เชียงใหม่, เนื้อที่ 9 ไร่ ที่ราชพัสดุ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เนื้อที่ 2 แปลง และที่ราชพัสดุ จ.เชียงราย บริเวณใกล้บ้านผู้สูงอายุ คาดว่าจะสามารถก่อสร้างบ้านเพื่อผู้มีรายได้น้อยประมาณ 3,400 ยูนิต ขณะที่แนวทางก่อสร้างมีหลายรูปแบบ คือให้จ้างเอกชนรับเหมาก่อสร้างโครงการ หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและบริหารโครงการ หรือให้เอกชนสร้างแล้วให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.) เป็นผู้บริหารโครงการ

กลับขึ้นด้านบน