“ประยุทธ์”ขอเล่นสงกรานต์ตามประเพณี-เล่นน้ำอย่างประหยัด

“ประยุทธ์”ขอเล่นสงกรานต์ตามประเพณี-เล่นน้ำอย่างประหยัด

“ประยุทธ์”ขอเล่นสงกรานต์ตามประเพณี-เล่นน้ำอย่างประหยัด

รูปข่าว : “ประยุทธ์”ขอเล่นสงกรานต์ตามประเพณี-เล่นน้ำอย่างประหยัด

หัวหน้า คสช. ขอประชาชนเล่นสงกรานต์ตามประเพณี เล่นน้ำอย่างประหยัด งดแต่งตัวโป๊อนาจาร ย้ำรบ.ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุปรับการทำงาน กอ.รมน.-ศอ.บต. หวังงานด้านการเมืองและงานด้านความมั่นคงเดินไปควบคู่กัน

วันนี้ (8 เม.ย.2559) เมื่อเวลา 20.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ดังนี้

สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นหลายเรื่อง สำหรับประเทศไทยและคนไทยนะครับ เรื่องแรกคือผมขอแสดงความยินดีกับ“น้องเมย์”นะครับ รัชนก อินทนนท์ สำหรับการได้แชมป์ในการแข่งขันแบดมินตัน“โยเน็กซ์ ซันไรส์ อินเดีย โอเพน ซูเปอร์ซีรีส์”นับเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนไทย ในการใช้พลังความสามารถในด้านกีฬา สร้างชื่อเสียง เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นน้องด้วยครับ

ขอขอบคุณผู้ฝึกสอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ผมเชื่อว่าความสำเร็จใดๆ ของลูกหลานเรา ย่อมมีแรงสนับสนุนและกำลังใจที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากครอบครัวนะครับ ซึ่งจะต้องอยู่เบื้องหลังเสมอ แล้วก็ขอให้พี่น้องชาวไทยส่งแรงเชียร์น้องเมย์ รัชนก ในการแข่งขันครั้งต่อไปด้วยนะครับ ในรายการ “เวิลด์ซุปเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์มาเลเซีย โอเพ่น” ระหว่างวันที่ 5 -10 เม.ย.นี้ที่ประเทศมาเลเซียนะครับ ให้น้องเมย์สามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่นเดียวกับนักกีฬาไทย หรือผู้แทนประเทศไทยที่เข้าทำการแข่งขันในทุกรายการด้วยนะครับ อย่างเช่น

การแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติที่ฝรั่งเศส ผลการแข่งขันที่ผ่านมานั้น ทีมไทยได้รางวัลรวม 8 รางวัลนะครับ จาก ผู้เข้าแข่งขัน 12 คน ใน 11 สาขา เป็นเหรียญทอง 1 เหรียญ เหรียญเงิน 3 เหรียญ และเหรียญทองแดง 4 เหรียญ นับเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพนะครับ ของทรัพยากรมนุษย์ของชาติเรา ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และต้องการพัฒนาและส่งเสริม ให้มีความเท่าเทียมกันในสังคม ด้วยความถนัดของแต่ละบุคคล สามารถประกอบเป็นวิชาชีพ เลี้ยงตัวเองได้ ไม่แตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้ แล้วก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องด้วยซ้ำไปนะครับ ที่แต่ละท่านไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ข้อจำกัดด้านร่างกาย กลับนำมาเป็นพลังในการทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นภาระต่อสังคม ฉะนั้นหากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกัน ส่งเสริมในแนวทางที่เหมาะสมแล้ว ผมเชื่อว่าเราก็จะมีอีกกลุ่มพลัง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับ

เรื่องต่อไปคือเรื่อง การที่ประเทศไทย ได้รับรางวัล Nuclear Industry Summit Awards ในระหว่างการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 4 ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกานั้น ผมถือว่าเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับ ที่เราได้รับการยอมรับ ในฐานะประเทศที่มีบทบาทอย่างสำคัญ ระดับโลก ในการกำจัดและการกำกับดูแลการใช้สารกัมมันตรังสีในประเทศในทางสันตินะครับ โดยมีมาตรการที่รัดกุมในเรื่องความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันและรักษาวัสดุนิวเคลียร์วัสดุกัมมันตรังสีไม่ให้ไปอยู่ในความครอบครองของกลุ่มบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ไทยเราให้ความสำคัญกับการรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงทางนิวเคลียร์นะครับ อย่างต่อเนื่อง ช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ในครั้งนี้มี 17 ประเทศทั่วโลก ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ผมถือว่าเป็นการยกระดับฐานะของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในสายตาชาวโลก เหมือนอย่างที่เราได้รับเกียรตินะครับ ให้เป็นประธานกลุ่ม G77ซึ่งเราสามารถใช้เป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือ และการเสริมเสริมบทบาทนำในเรื่องอื่นๆ ตามมาด้วยครับ


ปัจจุบันรัฐบาลได้ดำเนินการปฏิรูปและวางรากฐานการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับ บางอย่างเร่งด่วนมากไม่ได้นะครับ จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต โดยสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเวลานี้ ก็ได้แก่

1.การปฏิรูปการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการจัดตั้ง“ศูนย์ราชการสะดวก” ที่เน้นความ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” ในการให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ในอดีตที่ผ่านมาปัญหาสำคัญของประชาชนคือ การไปติดต่องานราชการแล้ว ไม่ค่อยได้รับการดูแล หรือมีความยุ่งยากในกระบวนการ ล่าช้า เพิกเฉย จึงเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลนี้ ให้ความเร่งด่วนนะครับ เพื่อจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ เป็นการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยและทันสถานการณ์ยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งรัฐบาลนี้ได้ผลักดันจนเป็นผลสำเร็จ มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ผมก็มุ่งหวังว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับ ของระบบราชการไทย ให้มีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ได้เข้าถึงได้ง่ายรวดเร็วยิ่งขึ้น แล้วก็เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ต้องอดทนนะครับ ทุกคนต้องปรับตัวเข้าหากัน ทั้งข้าราชการแล้วก็ประชาชนด้วยนะครับ เห็นอกเห็นใจกันบ้าง รวมทั้งช่องทางอื่นๆ ด้วย อาทิ G-Chennel, G-NEWS และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ต่างๆ นะครับ มีทุกอย่างแล้วในเวลานี้

2.การส่งเสริมความเข้มแข็ง “ห่วงโซ่อุปทาน” ด้วยการจัดทำโครงการ “ร้านประชารัฐสุขใจ” เพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP, SME และให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนะครับ ผลักดันโครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับประชาชน ในขั้นต้นจะเปิดร้านประชารัฐสุขใจ จำนวน 148 แห่ง ในปั๊มน้ำมัน ปตท. จังหวัดละ 2 แห่งนะครับ เริ่มใน 1 เม.ย.ที่ผ่านมาแล้ว นะครับระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์ พี่น้องประชาชนก็สามารถแวะเวียนใช้บริการ ซื้อหาของฝากจากฝีมือและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจในชุมชมนะครับ ช่วยเหลือชาวบ้านในการสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นไทยเขานะครับ ถ้วนหน้ากัน เงินทองก็ไม่รั่วไหลไปไหนครับ เราก็จะปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ก็อยากให้มีตลาดประเภทสินค้าที่เป็นอาหารด้วยนะครับ ที่ขึ้นชื่อต่างๆ เหล่านี้ แล้วทำให้ดีแล้วกัน ให้อร่อยนะครับ

3. ต่อไปคือเรื่องของการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน 20 สาขาอาชีพหลักนะครับ ใน 5 กลุ่มอุสาหกรรมและภาคบริการ ได้แก่ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนและอะไหล่ยนต์, ยานยนต์, อัญมณี และโลจิสติกส์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการกำหนดค่าจ้างแรงงานสำหรับคุ้มครองแรงงานให้เหมาะสมและเป็นธรรม อย่างที่กราบเรียนไปแล้วว่าทุกนต้องมีการพัฒนาตนเองนะครับ เพื่อแรงงานที่จะสูงขึ้น ตามฝีมือตามความสามารถนะครับ ทั้งนี้ โดยลูกจ้าง-แรงงานต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติแล้ว สามารถยื่นหนังสือรับรองนี้ต่อนายจ้าง เพื่อขอให้จ่ายค่าจ้างตามอัตราที่กำหนดให้สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ การจ้างงานในตลาดแรงงานนะครับ แล้วก็เป็นขวัญกำลังใจ ในการจะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือและ ศักยภาพแรงงานไทย ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศและนอกประเทศในขณะเดียวกันเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ สามารถคัดเลือกแรงงานฝีมือที่ได้มาตรฐาน ยกระดับมาตรฐานสินค้า ลดการสูญเสียจากการผิดพลาดในกระบวนการผลิตนะครับ และช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ จะได้สอดคล้องกับการผลักดัน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลทั้งการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพอยู่แล้ว (First S-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ,อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ,การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์, อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมดิจิตอลนะครับ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตนั้น ทั้งนี้การกำหนดและการตรวจสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานดังกล่าว จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญนะครับ ในการที่จะให้อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยนั้น ที่เป็นที่สนใจของโลกนะครับ มีความน่าเชื่อถือ รัฐบาลนี้ก็จะต้องเร่งส่งเสริม “STEM ศึกษา” ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)ในระบบการศึกษาของไทยให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างนักวิจัย นักพัฒนานวัตกรรมใหม่ นำไปสู่กระบวนการผลิตของประเทศต่อไปโดยเร็วอีกด้วยนะครับ เราต้องผลิตเองบ้าง คิดเองทำเอง แล้วก็หาตลาดให้ได้นะครับ แข่งขันกับต่างประเทศ เพราะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่มีราคาทั้งสิ้นนะครับ

สัปดาห์หน้า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ผมมีหลายเรื่องที่เห็นว่าสำคัญนะครับ กับสังคมไทย และคนไทยได้รับรู้และร่วมมือกัน สำหรับสงกรานต์ในปีนี้นะครับ และปีต่อๆไปอีกด้วย ต้องเป็นความร่วมมือของพวกเราทุกคนนะครับ

1. ในเรื่องแรกคือ มิติวัฒนธรรม วันที่ 13 เม.ย. ของทุกปี เป็น “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ซึ่งมีดอกลำดวนเป็นสัญลักษณ์ และวันที่ 14 เม.ย.ของทุกปีเป็น “วันครอบครัว” นะครับ ผมอยากให้การเดินทางกลับบ้านเป็นโอกาสรวมญาติ รวมครอบครัว ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการี รดน้ำดำหัว ขอพร ผู้เฒ่าผู้แก่ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเพื่อความอบอุ่น ความใกล้ชิด ความสุขร่วมกันของครอบครัว ที่บางครอบครัวต้องห่างเหินมานานด้วยการไปทำงานต่างภูมิลำเนานะครับ ตามประเพณีไทยที่เคยปฏิบัติกันมา

2. แม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านเราเอง ก็มีประเพณีที่ใกล้เคียงกัน แต่ทุกประเทศก็มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองนะครับ ทั้งเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา รัฐบาลนี้ ก็มีกิจกรรมส่งเสริมกระชับความสัมพันธ์ ในการสร้างความเข้มแข็งสายใยทางวัฒนธรรมนะครับ ทั้งระดับรัฐบาลและระดับประชาชนด้วย

3. โดยเราเองต้องธำรงไว้ ซึ่งแก่นแท้ของวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ที่เน้นการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประพรมน้ำคลายร้อน ไม่ประแป้ง ไม่ล่วงเกิน คนอื่นเขานะครับ ผู้หญิงอะไรต่างๆนี่ แล้วก็แต่งกายด้วยผ้าพื้นบ้าน ไม่แต่งด้วยไม่สุภาพเรียบร้อย โป๊นะครับ ไม่อนาจาร ก็จะถูกจับทั้งหมดนะครับ เพราะงั้นก็ขอให้ระมัดระวังด้วย ขอให้สุภาพกว่าเดิมก็แล้วกัน ผมเห็นแล้วที่ผ่านมา พ่อแม่ก็ร้องเรียนมาที่ผมเยอะนะ ว่าปล่อยปละละเลยให้มีการจัดกิจกรรมอย่างนี้ได้อย่างไร ไม่ว่าจะการแต่งกาย การเมาสุรา อะไรต่างๆ เหล่านี้นะครับ แล้วเป็นที่น่าอับอายนะ ต่อชาวโลกเขา สนุกก็จริง แต่เขาก็มองอีกอย่างว่าประเทศไทยนี่ทำไมเป็นแบบนี้ แต่งตัวก็ไม่เรียบร้อย ผมว่าไม่ใช่ ก็อยากให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยไมตรีจิตนะครับ ด้วยรอยยิ้ม ด้วยมิตรภาพอันอบอุ่น เพื่อให้เขาได้มาสัมผัสวิถีไทย วัฒนธรรมไทยที่งดงาม และประทับใจนะครับ ในความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ผมมีความคาดหวังอย่างยิ่งนะครับ

ในเรื่องต่อไปคือ ในมิติสังคม การจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วม พลเรือน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะทางถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุด้วยการกวดขันวินัยจราจร ดูแลเครื่อง หมายจราจร ทางลัด จุดพักรถ จุดบริการประชาชน หน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน และมีมาตรการยึดรถ กรณีเมาแล้วขับนะครับ ทั้งนี้ เราต้องการยกระดับการสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล และถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ “ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)”นะครับเพราะทุกชีวิตมีค่า มนุษย์เป็นทรัพยากรของประเทศ ที่ประเมินค่าไม่ได้นะครับ ของประเทศด้วย ของครอบครัวด้วยนะ บุตรหลาน พ่อแม่ ทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็ส่วนที่สำคัญที่สุด คือ การปลูกฝังจิตสำนึกและพฤติกรรมการใช้รถ ใช้ถนน อย่างมีวัฒนธรรม มีน้ำใจ ไม่ประมาท คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกกันน็อก เมาไม่ขับ พักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมร่างกายและตรวจสภาพรถให้พร้อม และเคารพกฎจราจร ที่จะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุ ได้อย่างยั่งยืนนะครับ

อย่าไปคาดหวังว่ากฎหมายจะทำให้ทุกอย่างปลอดภัยได้ ต้องอยู่ที่จิตสำนึกของทุกคน ทั้งผู้ที่ขับรถ ทั้งผู้ที่นั่งรถนะครับ ต้องร่วมมือกัน ผมเห็นมีพูดจา บ่นถึงการที่ชาวต่างประเทศมาขับรถในประเทศไทยตามพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ แล้วบอกว่าขับรถไม่สุภาพเรียบร้อย ขับรถอันตรายต่างๆ ผมให้ทางกระทรวงมหาดไทยเขา ตรวจสอบไป ปรากฏว่าเขาบอกว่าอยู่บ้านเขานี่ เขาเข้มงวดมาก พอมานี่ก็รู้สึกว่าประเทศไทย นี่สบายๆ เขาก็เลยขับยังไงก็ได้ นี่ผมอายเขานะ เวลาเขาตอบมาแบบนี้ งั้นเราก็ต้องทำตัวของเราให้เป็นตัวอย่างด้วย แล้วจะไปคาดหวังอะไรคนอื่นเขาล่ะ ก็ตัวเราเองยังแซงซ้าย แซงขวา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์ไซค์ ทั้งหมดนะ อันตรายที่สุด ทุกปีตายเยอะมาก มอเตอร์ไซค์ ไม่ว่าจะสมอลไบค์ บิ๊กไบค์ อะไรก็แล้วแต่ ทำให้ดีก็แล้วกัน ชีวิตท่าเองนะอยู่กับมือท่าน อยู่กับตัวท่าน สติปัญญาของท่าน ครอบครัวก็จะได้ไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้ ทำงานศพกันอีก


ในปีนี้ รัฐบาลร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย มอบของขวัญแทนความห่วงใยประชาชนนะครับ ด้วยการประกาศเพิ่มวงเงินคุ้มครองประกันภัยรถภาคบังคับ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เดิม 50,000 บาท/คน เพิ่มเป็น 80,000 บาท/คน แต่ไม่ใช้ก็ดีนะครับ และค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพ เดิม 200,000 บาท/คน เพิ่มเป็น 300,000 บาท/คน โดยไม่มีการเพิ่มเบี้ยประกันภัยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมาทั้งกรมธรรม์ประกันภัยเดิมและใหม่นะครับ


นอกจากนั้น รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับตนเองและครอบครัวไม่ทิ้งภาระไว้ข้างหลัง ด้วย“กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์)”เพียงเบี้ยประกันภัย 100 บาท คุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิตสูงสุดถึง 100,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยพี่น้องสามารถซื้อประกันภัยได้ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. - 30 เม.ย.2559 ที่บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ, เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา, ธนาคารออมสิน และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นะครับ สอบถามรายละเอียดสอบถามที่สายด่วน 1186 ครับ แต่ไม่ใช้ดีกว่านะ ไม่เจ็บ ไม่ตาย แล้วก็ไม่ต้องใช้บริการนะครับ


ต่อไปคือเรื่องมิติเศรษฐกิจ: รัฐบาลก็มีมาตรการภาษี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 9 – 17 เม.ย.นี้ให้สามารถนำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในการใช้จ่าย จากค่าอาหาร แพ็คเก็จทัวร์ และค่าที่พักโรงแรมในประเทศ มาหักลดหย่อนภาษีได้ ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนนะครับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ เงินทองไม่รั่วไหลนะครับ และการสนับสนุนผู้ประกอบการ ให้กับโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ผู้ผลิตต่างๆ เหล่านี้นะครับ แล้วก็นำเข้าสู่ระบบภาษี การจ้างงานต่างๆก็ไม่หยุดชะงักนะเพราะถ้าเราไม่ใช้จ่ายกันเลยภาคการผลิตก็มีปัญหาอีก รายได้เข้าประเทศก็แย่ลง ภาษีก็แย่ลงหมดน่ะ ทุกคนต้องใช้อย่าระมัดระวัง เท่านั้นเองนะครับ มีมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อย แล้วก็รายได้ประเทศเราจะได้ เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ วันนี้ก็กวดขันในเรื่องภาษีปีนี้อยู่แล้ว ปี 59 ต้องเสียภาษีให้ตรงทุกบริษัทนะครับ ถ้าไม่ตรง ก็ต้องถูกตรวจสอบย้อนหลัง ปี 59 นี่ 5 ปี นะครับ
ผมให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้พี่น้องทุกคน ตระหนักถึงคุณค่าของสถาบันครอบครัวนะครับ ให้ใช้เวลากิน เที่ยว อยู่พร้อมหน้ากันนะครับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อจะสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวโดยตรง แล้วก็สร้างสังคมให้แข็งแรงและลดปัญหาสังคม ปัญหาความขัดแย้งโดยอ้อมด้วยนะครับ


ในส่วนของ มิติสิ่งแวดล้อม ผมอยากให้สงกรานต์นี้ ที่ไทยเราและชาวโลก กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง เราก็ต้องนำมาคิดด้วยนะครับ จะเป็นวิกฤตที่เราจะนำไปสู่โอกาสได้นะครับ ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ ถึงคุณค่าของน้ำทุกหยด เพราะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดนะครับ ต่อสิ่งมีชีวิต เป็นห่วงโซ่อาหาร และระบบนิเวศ ผมอยากให้เล่นอย่างประหยัดนะครับ น้ำเรามีน้อย แต่ก็ให้สนุกแล้วกัน สามารถรักษาและสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยได้ อันงดงามไว้ได้ ช่วยกันคิดนะครับ แล้วคิดต่อไปอีกว่าเราจะน้อมนำแนวทางบริหารจัดการน้ำ ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ชาวโลกยกย่องอยู่นี่ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรในทุกพื้นที่ของประเทศนะครับ ข้าราชการและชาวบ้านต้อง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” รู้จักเก็บข้อมูลแหล่งน้ำของเราเองรู้ว่าฝนจะมาเมื่อใด ทางเดินน้ำเป็นอย่างไรนะครับ ทำแผนที่และวางแผนการใช้น้ำตลอดทั้งปี ในแต่ละพื้นที่เตรียมรับฝนหน้านะครับ แล้วก็จะได้ไม่แล้งในช่วงปลายๆ นะครับ หรือปีต่อไป ต้องเตรียมการของตัวเองไว้ด้วยนะครับ ด้วยการศึกษาจากรูปแบบในโทรทัศน์ที่ ช่อง 11 ช่อง 5 ผมก็ให้แพร่ไปเยอะนะเรื่องการบริหารจัดการน้ำ การปลูกพืชเหล่านี้ กรุณาดูบ้านนะ ถ้ามีเวลาจากความบันเทิงแล้วนะครับ

แล้วก็ ผมเองก็ได้อ่านเอกสารจากต่างประเทศเช่น อิสราเอลนะครับ เขาเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งเขาก็พูดถึงคำว่าการใช้น้ำ หรือการทำให้น้ำไม่ขาดแคลน ทำได้ยังไง เขา เป็นประเทศที่มีทะเลทรายทั้งนั้นเลยนะครับ เขาใช้เวลาในการคิดเรื่องเหล่านี้มา 70 ปีแล้วนะครับ เรื่องน้ำนี่ วันนี้เขาเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำในการ พัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด นะครับ เขาสามารรถนำน้ำที่ใช้แล้วมาใช้ได้ถึง 85% ให้กลับมาใช้ใหม่ในภาค การเกษตรได้หรือการตั้งโรงงานสกัดน้ำทะเลมาทำน้ำจืดนะครับ สามารถดื่มกินได้127 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ด้วยต้นทุนในระดับต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 0.60 ดอลลาร์/ลูกบาศก์เมตร


ซึ่งวันนี้เรายังไม่มีการเรื่องน้ำการเกษตรนะครับ ก็ไม่ได้มีการเก็บเงินเก็บทองอะไรกันเลยนะ ก็มีเฉพาะน้ำประปาเท่านั้น เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องให้ความสำคัญ ผมคุยกับหลายๆประเทศเขาบอกว่า น้ำประเทศไทยยังถูกอยู่เลย น้ำดื่มอะไรพวกนี้ ทั้งๆ ที่เราก็บอกมันแพงนะ น้ำขวดอะไรพวกนี้ เขาบอกว่าบ้านเขาขวดละ 100-200 ทุกคนต้องใช้น้ำอย่างประหยัด ทุกคนรู้คุณค่าของน้ำ อิสราเอลเขาบอกว่า น้ำเป็นสิ่งที่มีราคาสูงสุดเลย มากกว่าอย่างอื่นที่สุดในโลกนี้ แต่ทุกคนมองว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าถูกที่สุด วันนี้ต้องให้ความสำคัญแล้วนะครับ น้ำทุกหยดเราต้องนำกลับมาใช้ให้ได้ แล้วใช้อย่างประหยัดนะครับ ใช้น้ำให้ถูกประเภทการใช้งานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุปโภค บริโภค ในเรื่องการเกษตร อย่างประหยัดนะครับ


แล้วในเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมนะครับ รวมทั้งการรักษาระบบนิเวศน์ของเราไว้ด้วยนะครับ คือน้ำเค็มเข้ามาในแผ่นดินนะครับ มากขึ้น มากขึ้นทุกปี เพราะว่าน้ำที่จะไหลลงไปจากเขื่อนจากอะไรน้อยลงนี่ ก็ดันน้ำทะเลออกไปไม่ได้ บางพื้นที่ก็ทำการประมง แล้วน้ำเค็มในพื้นที่ตอนใน แล้วขนน้ำมาเลี้ยง เกลือก็ซึมไปเรื่อย อันนี้สำคัญมากเลยนะ อย่าคิดว่าไม่สำคัญนะ เราต้องให้ความสำคัญนะครับ ติดตามเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยในทุกกระบวนการที่เกี่ยวกับน้ำ เพื่อการประหยัดและการอนุรักษ์น้ำในอนาคต


ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนั้น มีทั้งขนาดใหญ่คือของประเทศนะครับ เป็นภูมิภาค แล้วมีของประชาชนในท้องถิ่นด้วยนะครับ ติดตามด้วยมีผลสำเร็จหลายอย่างด้วยกัน ในปีนี้นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนเขาเรียนรู้แล้ว อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการขุดลอกในพื้นที่ บางพื้นที่นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ลุ่มแม่น้ำแม่กลองนี่ ก็ฝากคณะกรรมการจัดการน้ำนะครับ ช่วยดูด้วยว่าทำตรงไหนได้บ้าง วันนี้ผมได้รับการเรียกร้องจากประชาชน จาก อบท. มานะครับ ก็ลองดูแล้วกัน ยังไงก็ตามอย่าให้มีปัญหากับระบบนิเวศน์ด้วยนะครับ เพราะหลักการก็มี วิชาการก็ว่าอย่างนั้น อย่างนี้ แต่ในทางปฏิบัติทำได้ไม่ได้ ก็ว่ากันไปนะครับ ไม่งันขัดแย้งกันหมด แล้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นสักอย่าง ไปหาข้อยุติให้ได้ อันไหนทำได้ทำไป ปรับงบประมาณที่มีอยู่ ทำให้คุ้มค่าแล้วกัน แล้วก็โปร่งใส

ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้นะครับ เราต้องการปลูกฝังกระบวนการคิด กระบวนการทำงาน ที่จะต้องมีการบูรณาการ มีการประสานสอดคล้องกันในทุกมิตินะครับ ไม่ว่าจะคน เงิน แล้วก็ แผนงานโครงการนะครับ ต้องสอดคล้องกัน ส่วนกลางส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น งบประมาณทุกงบประมาณลงไป ต้องสอดประสานกันให้ได้ ในทุกปัญหาของประเทศนะครับ แม้แต่เรื่องเทศกาลสงกรานต์ เราก็ต้องสร้างแนวทางแก้ปัญหายั่งยืนนะครับ อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตามแนวทาง “ประชารัฐ” เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในแนวทางที่เขาต้องการครับ

สุดท้ายนี้ เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะย้ำเตือนก็คือว่า ผมให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาภาคใต้นะครับ 3 จังหวัดภาคใต้ วันก่อนท่านรองนายกรัฐมนตรี ได้ลงไปเยี่ยมเยือนพี่น้องแล้วนะครับ ผมเองก็อยากไปนะ แต่ปัญหายังเยอะอยู่นะครับ ก็พยายามจะหาเวลาโอกาสไป ไม่เป็นไรครับ ผมส่งใจถึงท่านทุกวัน ผมกำชับกำชา เจ้าหน้าที่ทุกอย่างนะครับ แล้วท่านรองนายกฯ ก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้อยู่แล้ว


เรื่องสำคัญวันนี้ที่อยากจะเรียนก็คือว่าเราจะต้องเร่งดำเนินการนะครับ ในเรื่องของการร่วมมือกันในการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ประชาชนนะครับ ในทุกมิตินะ ว่าจะทำยังไงให้ปลอดภัย ถ้าทุกคนยังขัดแย้งกันอยู่ เห็นไม่ตรงกันมันไปไม่ได้ ต้องหาสิ่งที่ตรงกัน แล้วทำไปก่อน อันไหนที่ยังไม่ตรงกันก็หยุดไว้ แล้วเดี๋ยวค่อยทำอีกที ทำนองนี้ทุกเรื่อง ไม่งั้นติดหมด ประเทศไทยเป็นแบบนี้

อันที่ 2 ก็คือเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับ ข้าราชการต่างๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพลเรือน ตำรวจ ทหาร เหล่านี้ต้องทำงานด้วยความชัดเจน ระมัดระวังนะครับ แล้วก็มีความยับยั้งชั่งใจนะครับ อย่างไรก็ตามผมก็เห็นใจนะ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการก็เสี่ยงภัยอันตราย เพราะงั้นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ประชาชนก็ต้องเขาใจ เขาก็มีสิทธิในการป้องกันชีวิตตัวเขาเองเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเออ ให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธต่อเขาได้แต่เพียงฝ่ายเดียว ก็ไม่ได้ ถ้าไม่ถืออาวุธมา ไม่ใช้อาวุธต่อเจ้าหน้าที เขาก็ไม่ทำอะไรอยู่แล้ว ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วผิดกฎหมายนะครับ ก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาด้วยนะครับ
เรื่องของการพัฒนา ผมได้สั่งการไปแล้วให้มีการพัฒนาในทุกมิตินะ อย่างเร่งด่วน นี่ก็อนุมัติงบประมาณไปทำถนนอีกจำนวนมากพอสมควร แล้วก็การพัฒนาในเรื่องของการจะลงทุน เรื่องการท่องเที่ยว เรื่องวัฒนะธรรมอะไรต่างๆก็แล้วแต่ ทั้งนี้มีอย่างเดียวเท่นั้นเอง ไม่ปลอดภัยยังไง ผมบอกใคร ใครก็พร้อมจะมา พร้อมจะไป เขาถามว่าปลอดภัยหรือยัง ผมรับรองเขาได้ไหม อะไรทำนองนี้ มันอยู่ทีท่านเองนะ ท่านรับรองเขาเอง ได้ไหมล่ะ ประชาชนในภาคใต้ ผู้ก่อความรุนแรงก็ต้องออกมา ถ้าบอกว่ารักประชาชนจริงอะไร ก็ต้องหยุดทำนะ เพราะทำให้ประชาชนยากจน พื้นที่ก็ไม่ปลอดภัย แล้วจะไปยังไงกันต่อไปล่ะ วันหน้าผมถามท่านซิ เพราะงั้นผู้ก่อเหตุรุนแรงหยุดเถิดครับนะ
ในส่วนของการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ หรือภาคใดก็ตามนะครับ มีความสำคัญเท่าเทียมกันนั่นแหละ ภาคใต้ก็อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่ามีการศึกษาบางอย่างก็เป็นการศึกษาศาสนาเราจำเป็นก็ต้องเรียน 2 หลักสูตรให้ได้ แล้วก็นำไปสู่การพัฒนาประเทศ ก็ไม่ได้ขัดแย้งนะครับถ้าท่านจะเรียนศาสนาไปด้วย แต่ท่านก็น่าจะเรียนอีกหลักสูตรหนึ่งของรัฐไปด้วยนะครับ เพื่อจะไปพัฒนาด้วยกันไง ไม่งั้นไม่ทันกันหรอกนะครับ ก็อยากจะให้เร่งการศึกษา เร่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผมให้กระทรวงศึกษาไปดูแลอยู่แล้ว เรื่องกีฬาเรื่อง อะไรต่างๆเหล่านี้ ก็ต้องเพิ่มเติมขึ้นนะ

ในส่วนของความเท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรม การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้ ผมก็พยายามที่จะกำชับเจ้าหน้าที่ ทุกส่วนเลยนะ ว่าทำยังไงที่จะให้ทุกคนนี่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของเราให้ได้นะครับ ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้หรอกครับ ทั้งประเทศเลย เพราะงั้นทุกคนต้องช่วยกัน ต้องลดอัตตาตัวเองกันลงทั้งหมดนะ ผมบอกแล้วต้องปรับทุกคน ทุกส่วนเข้าหากันให้ได้นะครับ

อีกประการหนึ่งคืออย่าให้ใครมาใช้ประโยชน์จากกำลังของพลเรือน ตำรวจ ทหาร ติดอาวุธนะครับ แล้วอีกพวกก็ไปใช้ผู้ก่อเหตุรุนแรงมาต่อสู้กัน แจ้งข่าวผด ข่าวถูกมา ทำให้เกิดการใช้กำลังต่อกัน หรือไปให้ร้ายศัตรูคู่อาฆาตของตัวเอง ระหว่างตระกูลก็มีนะ ไอ้นี่บอกทหาร ไอ้นี่ไปบอก ผบ.ตร. ก็แก้แค้นกันไป กันมาอยู่แบบนี้ ทหารก็ไม่รู้เรื่อง เพราะงั้นขอให้ท่านช่วยด้วยนะครับ อย่าเลย เลิกทะเลาะกันซะทีเถิดนะ อย่าให้ใครมาใช้ประโยชน์ได้โดยเด็ดขาดนะครับ


เรื่องสำคัญอีกเรื่องก็คือในเรื่องของการที่ผมมีคำสั่งปรับในเรื่องของการดำเนินการในส่วนของ กอ.รมน. และ ศอ.บต. ผมต้องการให้ทั้งสองอย่างนี้ทั้ง การเมืองกับ ความมั่นคงนี่ เดินไปพร้อมๆกัน ไม่ใช่แยกกันเดิน หรือให้การเมืองนำ หรือว่าให้ทหารนำ เพราะว่าต้องไปด้วยกัน ทหารมีแต่อาวุธอย่างเดียว ถ้างบพัฒนาไม่เข้าไป ทหารก็ถูกชิงชังรังเกียจ อยู่นั่นแหละ เพราะงันต้องไปด้วยกัน ทหารก็ชี้เป้าไป พัฒนาก็เดินลงไป ก็เข้าไป ดูแลความปลอดภัยให้ซึ่งกันและกัน ประชาชนก็เห็นทำงานด้วยกันทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ทั้งในเรื่องบังคับใช้กฎหมายด้วย ทั้งการพัฒนาไปด้วย จะได้เข้าใจกันซะที ไม่งั้นแยกกันเดินมาตลอด เพราะว่าแยกหน่วยงานกันไปแล้ว ศอ.บต. กับ กอ.รมน. ผมก็ไม่สามารถจะไปยุบมารวมกันได้อีก เพียงแต่ว่าทำงานยังไงให้เกี่ยวข้องกันให้ได้ ผมก็ทำเต็มที่นะ งั้นขอให้ทุกคนช่วยกันดูด้วยนะครับ ช่วยกันทำ วันนี้ขอบคุณนะ ศอ.บต. กอ.รมน. แล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีนะครับ มีการพัฒนาในหลายรูปแบบ ด้วยกันขึ้นมา แล้วประชาชนเข้าใจมากขึ้นนะครับ

ในเรื่องของการพูดถึงกระบวนการพูดคุยสันติสุขนะครับ เห็นทุกคนก็คาดหวัง ผมก็คาดหวังนะ ประเด็นมีอยู่ว่าฝ่ายเรานี่พร้อมจะพูดคุยนะ ในเรื่องของสันติสุข เรื่องสันติภาพ เพราะเราไม่ได้รบกัน เป็นเรื่องของการกระทำผิดกฎหมาย การทำอาชญากรรมร้ายแรง การใช้อาวุธสงคราม เหล่านี้ ก็มองเป็นผู้ประกอบอาชญากรรมนะ ก็มีวิถีทางในการที่จะเข้ามาต่อสู้ด้วยกระบวนการยุติธรรมตั้งเยอะ ตั้งแยะนะครับ มาตรา 21 ก็มี กระบวนการนำคนกลับบ้านก็มี แล้วผมก็ได้สั่งการให้มีคณะทำงานทางกฎหมายให้ความเป็นธรรมของทุกคดีที่เขามีอยู่นะ ให้ความเป็นธรรมเขา สอบสวนให้เขาอะไรให้เขา แล้วคดีใดๆ ที่ถูกลงโทษไปแล้ว ก็ดูซิว่าจะลดโทษ อะไรได้บ้างหรือไม่ ถ้าเขาเป็นนักโทษทีดี ยอมรับความผิดแล้วอะไรเหล่านี้นะครับ เป็นโอกาสทั้งสิ้นนะ ถ้าไม่ทำวันนี้ ก็จะขัดแย้งกันอยู่ร่ำไปนะ แล้วเราก็พัฒนาไม่ได้ แล้ก็ยากจนอยู่ จะโทษใครได้ ทุกคนต้องช่วยกันนะครับ “ประชารัฐ” อย่างเดียวเท่านั้นแหละที่จะทำได้นะครับ อย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกเลยนะครับ ในเรื่องของการรับแจ้งเหตุอะไรต่างๆ เหล่านี้ พร้อมรับฟังนะครับ ถ้าไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ก็ทำอะไรไม่ได้นะ


อีกประการหนึ่งก็คือการร่วมรับฟังความคิดเห็นนะครับ ผมก็บอกว่าให้ไปตั้งคณะทำงานขึ้นมาซิ ฟังทุกฝ่ายนะ ก็ฟังฝ่ายผู้ก่อความรุนแรง อีกอันก็ฟังฝ่ายเรา ฟังฝ่ายเห็นต่างอะไรทำนองนี้ มีหลายคนไง มีหลายพวก ทั้งพวกประชาชนก็มี คณะผู้สันติภาพ ก็ไปพูดที่ประเทศเพื่อนบ้านเรานะ อันนั้นเรื่องการพูดคุยสันติภาพ กลุ่มก่อเหตุรุนแรงพูดในประเทศไทยไม่ได้ ผิดกฎหมาย พูดข้างนอกนะครับ เราก็มีการประสานงานตลอด ทีนี่มีหลายกลุ่มไง หลายกลุ่มรวมกันไม่ได้ พอถึงเวลามาพูดกับเรา เรามีกลุ่มเดียวไง มีคณะทำงานชุดเดียว แต่เราแยกเป็นอนุกรรมการแต่ละฝ่ายๆ มีหลายอย่างนะครับ แล้วแต่ละฝ่ายเขาก็เดินหน้าของเขา เขาก็พูดคุยในทางไม่เปิดเผยนะครับ ก็ไม่ได้มาในประเทศไทย ก็ทำทุกอย่างนะ คณะใหญ่รวมกันไม่ได้ ฝ่ายโน้นนะ รวมกันไม่ได้ แล้วก็บอกว่าเราไม่พร้อม เราพร้อมนะครับ ทั้งการเมือง การทหาร กฎหมาย เราพร้อมหมดล่ะ เพียงแต่ว่าเราต้องอยู่เป็นประเทศไทยเท่านั้นเองนะครับ อย่างอื่นท่านจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ นับถือศาสนาใดก็แล้วแต่ ก็อยู่ในประเทศไทยได้ทั้งหมดนะครับ ด้วยความเป็นสุข มีความสุขเท่าเทียมกันนะครับ เรายอมรับฟังความเห็นต่างทั้งหมดนะครับ อย่ากลัว เข้ามา


เรื่องของเกษตรแปลงใหญ่ ขอบคุณนะครับวันนี้ก็ได้รับรายงานจากรัฐมนตรีเกษตร ว่ามีเกือบ 300 แปลงแล้วนะครับ เดิมเราคิดว่าจังหวัดละแปลงๆ วันนี้มา 300 กว่าแปลงแล้ว แล้วก็ขนาดหลายร้อยไร่ เป็นพันไร่ก็มีรวมกันแล้ว นี่แหละคือความสำเร็จ ความก้าวหน้า ที่เหลือก็ค่อยๆทำนะครับ ถ้ายังไม่พร้อมก็ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่เขา แล้วอย่าให้เกินความต้องการอีก เดี๋ยวใช้น้ำจนมากมายจนเกินไป เหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญนะ เกษตรแปลงใหญ่นี่


ผมได้มีโอกาสพบกับ อบท. เมื่อวันก่อนนี้ อบท. ก็ให้ความร่วมมือนะครับ ว่าจะร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ปัญหาประเทศ แล้วก็ยอมรับ สัญญากับผมไว้ว่าจะไม่นำพาประเทศชาติไปสู่ความขัดแย้งอีก ผมถือว่าเป็นคำมั่นสัญญา อบท. ทั้งหมดนะครับ ทั้งเทศบาล อบต. อบจ. ทั้งหมด สัญญากับผมไว้แล้ว สมาชิกทั้งหมด มาพบหลายพันคนนะครับ


เรื่องอื่นก็คอยติดตามไปนะครับ คอถ้าไม่ฟังกันเลยมันก็ไม่รู้เรื่อง หรือฟังเฉพาะหัว แล้วไม่ฟังรายละเอียดก็ไม่รู้เรื่องอีก บางคนก็บิดเบือน บางคนก็ไม่เข้าใจ บางคนก็แกล้งไมเข้าใจ ผมคิดว่าประชาชนเข้าใจนะ ผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจแล้วล่ะ


ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับ ก็ขอให้ทุกคนนั้นเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพนะครับ ทั้งข่าไป และขากลับ มีความสุข อย่าได้เจ็บป่วย บาดเจ็บเสียชีวิตอีกเลยนะครับ ทั้งขาไป ขากลับ อยู่ที่คนขับรถ อยู่ที่ผู้รับผิดชอบทั้งสิ้นนะครับ ให้ทุกคนได้ใช้เวลากับสมาชิกครอบครัวอย่างมีความสุขทุกคน และเดินทางกลับมาทำงานด้วยความปลอดภัยทุกคนนะครับ

กลับขึ้นด้านบน