สงกรานต์ถนนสีลมเน้นวัฒนธรรมไทย-รณรงค์ 6 ป.

สงกรานต์ถนนสีลมเน้นวัฒนธรรมไทย-รณรงค์ 6 ป.

สงกรานต์ถนนสีลมเน้นวัฒนธรรมไทย-รณรงค์ 6 ป.

รูปข่าว : สงกรานต์ถนนสีลมเน้นวัฒนธรรมไทย-รณรงค์ 6 ป.

บรรยากาศงานสงกรานต์ที่ถนนสีลมในปี 2559 ต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะลดปริมาณการเล่นน้ำและเน้นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่แรงดันสูง

แม้อากาศจะร้อนจัดแต่ตลอดช่วงเช้าวันนี้ (13 เม.ย.2559) มีประชาชนมารอบริเวณทางเข้าถนนสีลมหลายชั่วโมง ก่อนที่เจ้าหน้าจะเปิดให้เข้าจริงในเวลา 12.00 น. ซึ่งสงกรานต์วิถีไทยที่ถนนสีลมในปีนี้จัดขึ้นเพียง 2 วันคือระหว่างวันที่ 13-14 เม.ย. ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์ถนนสีลม ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์" ซึ่งลดจำนวนวันเล่นน้ำสงกรานต์ลงจากทุกปีที่ผ่านมา

ความสวยงามอยู่ที่การแสดงการรำ การละเล่นแบบไทยและการเดินขบวนวัฒนธรรมไทย เริ่มต้นด้วยขบวนสรงน้ำพระและขบวนวัฒนธรรม 4 ภาค โดยตลอดทั้งขบวนมีจะมีข้อความการรณรงค์เรื่อง 6 ป. ประกอบด้วย ปลอดภัย ปลอดแอลกอฮอล์ ปลอดโป๊ ปลอดแป้ง ปลอดปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่ และประหยัดน้ำ จึงทำให้ปีนี้ไม่มีการแจกน้ำและไม่มีอุโมงค์น้ำยักษ์เหมือนปีที่ผ่านมา แต่จะเน้นไปที่การรักษาวัฒนธรรมประเพณีของงานสงกรานต์แทน

นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชนที่จะมาร่วมเล่นน้ำบริเวณถนนสีลมให้ปฏิบัติตามมาตรการของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่แรงดันสูง

นายวัลลภ ยังกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจและหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อสอดส่องดูแลรอบพื้นที่และประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ห้ามจำหน่ายสินค้าต้องห้ามอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่แรงดันสูง เพราะถือว่าผิดกฎหมายควบคุมผู้บริโภค โดยมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทและจำคุก 6 เดือน ซึ่งผู้ค้ารายย่อยส่วนใหญ่ยังไม่รู้กฎหมายข้อนี้

นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดใช้เสียงเกิน 90 เดซิเบล สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เชิญชวนให้เล่นสงกรานต์แบบวิถีไทย โดยหากพบว่ามีการเปิดเพลงเสียงดังเกินกำหนด เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตัดกระแสไฟทันที สำหรับพื้นที่สีลมจะเปิดให้ประชาชนเล่นน้ำจนถึงเวลา 21.00 น. จากนั้นเจ้าหน้าที่เขตบางรักจะเข้าทำความสะอาดและเปิดการจราจรทันที

กลับขึ้นด้านบน