ไอซีที เอ็มโอยู 2 บริษัทสตาร์ทอัพ พัฒนานวัตกรรมตรวจโรคทางพันธุกรรม

ไอซีที เอ็มโอยู 2 บริษัทสตาร์ทอัพ พัฒนานวัตกรรมตรวจโรคทางพันธุกรรม

ไอซีที เอ็มโอยู 2 บริษัทสตาร์ทอัพ พัฒนานวัตกรรมตรวจโรคทางพันธุกรรม

รูปข่าว : ไอซีที เอ็มโอยู 2 บริษัทสตาร์ทอัพ พัฒนานวัตกรรมตรวจโรคทางพันธุกรรม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงไอซีที ลงนามความร่วมมือกับ 2 บริษัทสตาร์ทอัพ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีระดับยีนและโครโมโซม ลดความเสี่ยงเกิดโรคพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูก

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท ลีดเดอร์ เมดิคอล เจเนติกส์ แอนด์ จีโนมิกส์ จำกัด และบริษัทศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนามาตรฐานงานบริการสำหรับทดสอบพันธุกรรมทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์

นายแพทย์โอบจุฬ ตราชู ประธานกรรมการบริหาร บริษัท LMGG กล่าวว่า บริการทางด้านพันธุกรรมในประเทศไทยค่อนข้างเดินหน้าอย่างช้าๆ ในอดีตที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยียังไม่ถึง การส่งตรวจหลายอย่างต้องส่งไปยังต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น การตรวจเช็คดาวน์ซินโดรมในเลือดของมารดา เดิมต้องส่งตรวจต่างประเทศ 100 เปอร์เซ็นต์ พอมีการรวมตัว เราสามารถผลิตเทคโนโลยีนี้ในประเทศไทยได้ ค่าช้จ่ายถูกลง คนไข้ก็สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

ทั้งนี้การร่วมมือครั้งนี้ยัง ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในวงการแพทย์ไทย ที่จำนำไปสู่การพัฒนามาฐานทั้งระบบของการให้บริการตรวจโรคทางพันธุกรรม

โรคทางพันธุกรรมหรือโรคติดต่อทางพันธุกรรม เป็นโรคที่มีความผิดปกติของยีนที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโครโมโซม จากพ่อและแม่ไปสู่ลูก ชึ่งโรคทางพันธุกรรมยังไม่สามารถหาทางรักษาได้ เมื่อเป็นแล้วจะเป็นไปตลอดชีวิต ในปัจจุบันโรคทางพันธุกรรมที่คนไทยมักเป็นมากที่สุดคือ โรคธาลัสซีเมีย โรคฮีโมฟีเลีย โรคดาวน์ซินโดรม โรคไขสันหลังเสื่อม นอกจากนี้จากการตรวจพบโรคพันธุกรรมมีอีกกว่า 600 โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

กลับขึ้นด้านบน