กลุ่มทุนบุกรุกป่าพรุเกาะนางคำ จ.พัทลุง ซ้ำอีกเสียหายเกือบ 900 ไร่

กลุ่มทุนบุกรุกป่าพรุเกาะนางคำ จ.พัทลุง ซ้ำอีกเสียหายเกือบ 900 ไร่

กลุ่มทุนบุกรุกป่าพรุเกาะนางคำ จ.พัทลุง ซ้ำอีกเสียหายเกือบ 900 ไร่

รูปข่าว : กลุ่มทุนบุกรุกป่าพรุเกาะนางคำ จ.พัทลุง ซ้ำอีกเสียหายเกือบ 900 ไร่

กลุ่มทุนบุกรุกป่าพรุเกาะนางคำ จ.พัทลุง ซ้ำอีก แม้จะอยู่ระหว่างการเสนอเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ ส่งผลพื้นที่ป่าพรุได้รับความเสียหายเพิ่มรวมเกืบบ 900 ไร่

บริษัทปาล์มไทยพัฒนาเข้าขุดยกร่องเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ป่าพรุในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ซ้ำอีกครั้ง แม้จะอยู่ระหว่างการเสนอให้มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินซึ่งมีการออกโดยมิชอบก็ตาม ทำให้พื้นที่ป่าพรุได้รับความเสียหายเพิ่มเติมรวมแล้วเกือบ 900 ไร่ ในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไม่ได้ขัดขวางหรือยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับป่าพรุแต่อย่างใด

 

กลับขึ้นด้านบน