กลไกรองรับเหตุวิกฤตทางการเมือง "มาตรา 7"

กลไกรองรับเหตุวิกฤตทางการเมือง "มาตรา 7"

กลไกรองรับเหตุวิกฤตทางการเมือง "มาตรา 7"

รูปข่าว : กลไกรองรับเหตุวิกฤตทางการเมือง "มาตรา 7"

10 ปีที่ผ่านมา มีเหตุวิกฤตการเมืองถึง 2 ครั้ง และปฏิเสธไม่ได้ว่า ม. 7 ทั้งที่บัญญัติใน รธน.ปี 2540 และ ปี 2550 กลายเป็นประเด็นให้ต้องตีความเพื่อหาทางออก โดยเฉพาะข้อเสนอที่อ้างอิงถึง "นายกฯพระราชทาน" แต่ กรธ. ยืนยันว่า ร่าง รธน.ฉบับลงประชามติ ฉบับนี้ จะตอบ

 

กลับขึ้นด้านบน