มช.สำรวจพบท้องถิ่นยอมรับนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น ห่วงรถติด-จีนแห่ลงทุนในเชียงใหม่

มช.สำรวจพบท้องถิ่นยอมรับนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น ห่วงรถติด-จีนแห่ลงทุนในเชียงใหม่

มช.สำรวจพบท้องถิ่นยอมรับนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น ห่วงรถติด-จีนแห่ลงทุนในเชียงใหม่

รูปข่าว : มช.สำรวจพบท้องถิ่นยอมรับนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น ห่วงรถติด-จีนแห่ลงทุนในเชียงใหม่

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำรวจความคิดเห็นออนไลน์ เรื่อง "ผลกระทบจากนักท่องเที่ยวจีนต่อคนท้องถิ่นในภาคเหนือ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พบว่าคนท้องถิ่นให้การยอมรับนักท่องเที่ยวจีนและมีการปรับตัวเข้าหากันได้ดีขึ้น

วันนี้ (26 เม.ย.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากแบบสอบถาม 700 ชุด เรื่อง "ผลกระทบจากนักท่องเที่ยวจีนต่อคนท้องถิ่นในภาคเหนือ" ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559 พบว่า ภาพรวมทัศนคติและมุมมองของคนในท้องถิ่นภาคเหนือ โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ ต่อนักท่องเที่ยวจีนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ปัจจัยหลักเป็นผลมาจากการที่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวจีนปรับตัวเข้าหากัน รวมทั้งมีความเข้าใจกันเพราะสื่อสารกันได้มากขึ้น

ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการชี้แจงและแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้อง จนบรรเทาปัญหานักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมลงได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้พบปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น เช่น ชาวจีนขับรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาไทยเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การจราจรติดขัดและอุบัติเหตุในท้องถิ่น การจอดในพื้นที่สาธารณะ และแนวโน้มที่นักธุรกิจจีนจะเข้ามาลงทุนทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวจีนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มากขึ้น

นางกรวรรณ สังขกร หัวหน้าศูนย์วิจัยบริการและวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ผลสำรวจดังกล่าวจะเป็นข้อมูลให้หน่วยงานและผู้ประกอบการไทย ปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์นักท่องเที่ยวจีนที่มีแนวโน้มเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอนาคต

 

กลับขึ้นด้านบน