สนช.ประชุมลับเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ง.

สนช.ประชุมลับเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ง.

สนช.ประชุมลับเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ง.

รูปข่าว : สนช.ประชุมลับเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ป.ง.

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) แล้ว

วันนี้ (28 เม.ย.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงคะแนนลับให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ดังนี้ 1. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เห็นชอบ 166 เสียง ไม่เห็นชอบ 8 เสียง ไม่ออกเสียง 9 เสียง, 2. รศ.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เห็นชอบ 162 เสียง ไม่เห็นชอบ 11 เสียง ไม่ออกเสียง 10 เสียง, 3. ศ.อุดม รัฐอมฤต เห็นชอบ 164 เสียง ไม่เห็นชอบ 6 เสียง ไม่ออกเสียง 13 เสียง, 4. ศ.พล.ต.ต.จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช เห็นชอบ 144 เสียง ไม่เห็นชอบ 24 เสียง ไม่ออกเสียง 15 เสียง, 5. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เห็นชอบ 133 เสียง ไม่เห็นชอบ 31 เสียง ไม่ออกเสียง 19 เสียง และ 6. นายสุทธิพล ทวีชัยการ เห็นชอบ 111 เสียง ไม่เห็นชอบ 49 เสียง ไม่ออกเสียง 23 เสียง

ผลการลงคะแนน ปรากฏว่า นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์, รศ.สังศิต พิริยะรังสรรค์, ศ.อุดม รัฐอมฤต, ศ.พล.ต.ต.จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช, นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม และนายสุทธิพล ทวีชัยการ ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกที่ออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กลับขึ้นด้านบน