เตือนปิดไฟเล่นมือถือเสี่ยงเป็นต้อหิน หนักสุดถึงขั้นตาบอด

เตือนปิดไฟเล่นมือถือเสี่ยงเป็นต้อหิน หนักสุดถึงขั้นตาบอด

เตือนปิดไฟเล่นมือถือเสี่ยงเป็นต้อหิน หนักสุดถึงขั้นตาบอด

รูปข่าว : เตือนปิดไฟเล่นมือถือเสี่ยงเป็นต้อหิน หนักสุดถึงขั้นตาบอด

มีคำเตือนจากกรมอนามัยสำหรับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน การมองจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือในที่มืดมากเกินไปจะเสี่ยงต่อโรคต้อหินหรือหนักสุดถึงขั้นตาบอดได้ สำหรับผู้ที่มีปัญหาโรคตา หากปิดไฟระหว่างใช้งานสมาร์ทโฟน ยิ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ตาบอดเร็วขึ้นได้

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย อธิบายว่าปัจจุบันโทรศัพท์เป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวัน แต่ในช่วงเวลากลางคืน มีหลายคนใช้งานระหว่างปิดไฟภายในห้องไปด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพดวงตา และหากผู้ใช้งานที่อยู่ในวัยเรียนหรือวัยคนทำงาน จะยิ่งส่งผลทำให้สายตาสั้นเร็วขึ้น และหากปิดไฟเล่นเป็นเวลานานต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดโรคทางดวงตาได้มากขึ้น ขณะที่กลุ่มผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีปัญหาโรคตาอยู่แล้ว การปิดไฟในห้องเพื่อใช้งานโทรศัพท์จะยิ่งส่งผลกระทบและอาจทำให้ตาบอดได้ โดยสัญญาณเตือนอันดับแรก คือ ล้า ปวด ตาพร่ามัว น้ำตาแห้ง เมื่อปวดมากขึ้นจะเกิดการลุกลามไปยังท้ายทอย ปวดขมับ ปวดศีรษะ

กรมอนามัยแนะนำให้พักสายตาระหว่างใช้งานโทรศัพท์ทุก 10 นาที และเปลี่ยนท่าทางของร่างกายเมื่อใช้งานทุก 20 นาที แต่ถ้าใช้โทรศัพท์เกิน 1 ชั่วโมง ต้องพักเพื่อยืดกล้ามเนื้อร่างกาย กล้ามเนื้อมือ และแขนทุกชั่วโมง

 

กลับขึ้นด้านบน