แนะเปิดพื้นที่พูดคุยทางออกความขัดแย้ง ละครเวที "สถานีปลายทาง"

แนะเปิดพื้นที่พูดคุยทางออกความขัดแย้ง ละครเวที "สถานีปลายทาง"

แนะเปิดพื้นที่พูดคุยทางออกความขัดแย้ง ละครเวที "สถานีปลายทาง"

รูปข่าว : แนะเปิดพื้นที่พูดคุยทางออกความขัดแย้ง ละครเวที "สถานีปลายทาง"

วันนี้มีภาพที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อคนที่เคยเป็นผู้นำเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มต่างๆ มาอยู่บนเวทีเดียวกัน พวกเขาไม่ได้มาทะเลาะหรือถกเถียงกัน แต่มาเล่นละครเวทีหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นการหาทางออกจากความขัดแย้ง

บทสนทนาถึงปัญหาความขัดแย้งในสังคมผ่านตัวละครที่สวมบทบาทโดยผู้เห็นต่างทางการเมือง โดยเปรียบขบวนรถไฟเป็นสภาพสังคมไทยในละครเวทีเรื่องสถานีปลายทาง (The Last Station) ซึ่งแสดงโดยนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6 ครั้งนี้ เป็นความพยายามนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในประเด็นทางออกความขัดแย้งในสังคม

ตัวละครที่อยู่บนขบวนรถไฟสายนี้เป็นผู้โดยสารที่มีความแตกต่างกัน ทั้งฐานะ พื้นฐานทางสังคม ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำ อันทำให้การเดินทางต้องหยุดชะงัก แต่หากคนในขบวนรถไฟหาบทสรุปร่วมกัน ด้วยวิธีผ่อนปรน และเปิดพื้นที่ปลอดภัยเพื่อการพูดคุย โดยรับฟังกันอย่างจริงใจ ก็จะสามารถเดินทางต่อไปได้

ทั้งหมดนี้สะท้อนผ่านตัวละครหรือนักศึกษารุ่นนี้ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ถูกมองว่า มีความเห็นต่างกันทางการเมืองอย่างชัดเจน แต่เมื่อมาเรียนรู้และอยู่ร่วมกันในหลักสูตรเดียวกัน ก็สามารถรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันได้แม้จะเห็นต่างกัน

กลับขึ้นด้านบน