เครือข่ายแรงงานเรียกร้องรัฐบาลรับรองอนุสัญญา ILO ว่าด้วยสิทธิการรวมตัวเจรจา

เครือข่ายแรงงานเรียกร้องรัฐบาลรับรองอนุสัญญา ILO ว่าด้วยสิทธิการรวมตัวเจรจา

เครือข่ายแรงงานเรียกร้องรัฐบาลรับรองอนุสัญญา ILO ว่าด้วยสิทธิการรวมตัวเจรจา

รูปข่าว : เครือข่ายแรงงานเรียกร้องรัฐบาลรับรองอนุสัญญา ILO ว่าด้วยสิทธิการรวมตัวเจรจา

เครือข่ายแรงงาน เรียกร้องรัฐบาลรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวเจรจาต่อรอง และขอให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 360 บาท เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติปี 2559

วันนี้ (1 พ.ค.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มผู้ใช้แรงงาน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และกลุ่มสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ทยอยเดินทางมารวมตัวที่หน้ารัฐสภาอย่างต่อเนื่อง ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมย์และข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติปี 2559 ขณะที่กลุ่มแรงงานสภาองค์การลูกจ้างและสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจ เตรียมเคลื่อนขบวนจากลานพระบรมรูปทรงม้าไปยังบริเวณท้องสนามหลวง เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สำหรับข้อเรียกร้องหลักที่ทั้ง 2 กลุ่มเสนอตรงกันและคาดหวังให้รัฐบาลดำเนินการผลักดันโดยเร่งด่วนในปีนี้ คือการขอให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม และการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน และฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ซึ่งเรียกร้องมายาวนานเกือบ 24 ปี นอกจากนี้ ยังขอให้รัฐบาลปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 360 บาท หลังค่าจ้างคงที่ 300 บาทมาเกือบ 4 ปี ยกเลิกการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ โดยผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนารัฐวิสาหกิจ รวมถึงเรียกร้องให้ปฏิรูประบบประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ทั้งนี้ เครือข่ายแรงงาน 2 กลุ่ม จะเคลื่อนขบวนมาตามเส้นทางถนนราชดำเนินและบรรจบกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ก่อนที่กลุ่มองค์การสภาลูกจ้างและสหพันธ์รัฐวิสาหกิจ จะเคลื่อนขบวนไปจัดกิจกรรมที่บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อยื่นข้อเสนอเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติต่อนายกรัฐมนตรี

 

กลับขึ้นด้านบน