ทีดีอาร์ไอเสนอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำร้อยละ 5-7 ใน 7 จังหวัดเศรษฐกิจดี

ทีดีอาร์ไอเสนอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำร้อยละ 5-7 ใน 7 จังหวัดเศรษฐกิจดี

ทีดีอาร์ไอเสนอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำร้อยละ 5-7 ใน 7 จังหวัดเศรษฐกิจดี

รูปข่าว : ทีดีอาร์ไอเสนอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำร้อยละ 5-7 ใน 7 จังหวัดเศรษฐกิจดี

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สนับสนุนให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำร้อยละ 5-7 ในปีนี้ เฉพาะ 7 จังหวัดที่สภาพเศรษฐกิจดี ก่อนจะปรับขึ้นทั่วประเทศในปี 2560

วันนี้ (1 พ.ค.2559) นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนา (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวถึงข้อเสนอของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ขอให้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำประมาณร้อยละ 5-7 ในปีนี้ ว่าเห็นด้วยเป็นบางส่วน แต่ควรปรับขึ้นเฉพาะ 7 จังหวัดที่มีฐานะเศรษฐกิจดี ค่าครองชีพสูงและเคยขึ้นไปก่อนเมื่อกลางปี 2555 เช่น จ.ภูเก็ต จ.พัทยา จ.เชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม ต้องมีการปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้างจังหวัดด้วย

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการค่าจ้างสามารถพิจารณาขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำได้โดยอัตโนมัติจากฐานค่าจ้างเดิมของปี 2559 เช่น จ.มุกดาหาร มีดัชนีค่าครองชีพร้อยละ 3 จากฐาน 300 บาท ค่าจ้างขั้นต่ำปี 2560 ก็คือ 309 บาท โดยรัฐบาลต้องออกกฎหมายบังคับให้สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ทุกแห่ง มีโครงสร้างค่าจ้างตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป เพื่อไม่ให้สถานประกอบการเอาเปรียบลูกจ้าง โดยอาศัยค่าจ้างขั้นต่ำเป็นบรรทัดฐานในการขึ้นค่าจ้างประจำปี

 

กลับขึ้นด้านบน