เครือข่ายแรงงานชงจัดเวทีแจงกรณีเรียกร้องขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 360 บาท

เครือข่ายแรงงานชงจัดเวทีแจงกรณีเรียกร้องขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 360 บาท

เครือข่ายแรงงานชงจัดเวทีแจงกรณีเรียกร้องขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 360 บาท

รูปข่าว : เครือข่ายแรงงานชงจัดเวทีแจงกรณีเรียกร้องขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 360 บาท

เครือข่ายแรงงาน เสนอเปิดเวทีชี้แจงที่มาที่ไปการเรียกร้องปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 360 บาท หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีท่าทีไม่เห็นด้วย เพราะแรงงานข้ามชาติจะเข้ามาในไทยจำนวนมากและอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

วันที่ 1 พ.ค.2559 น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2559 ที่เครือข่ายแรงงานเรียกร้องวันละ 360 บาท ว่า อ้างอิงจากผลสำรวจค่าครองชีพแรงงานในกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล ของ คสรท. ซึ่งพบว่าแรงงาน 1 คนมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภครวมแล้ววันละ 360 บาท ซึ่งต้องการให้รัฐบาลและบอร์ดค่าจ้างให้โอกาสแรงงาน โดยเปิดเวทีชี้แจงถึงที่มาที่ไปของการเรียกร้อง ส่วนจะปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำได้ตามอัตรานี้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ นายจ้างและลูกจ้าง ที่จะต้องหารือกันเพื่ออยู่รอดได้ ขณะเดียวกันควรจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง โดยแยกเป็นค่าจ้างแรกเข้า หรือ ค่าจ้างขั้นต่ำ สำหรับแรงงานเข้าใหม่ และค่าจ้างประจำปี สำหรับแรงงานเก่าที่ทำงานมานานหลายปี ซึ่งควรได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างตามอายุงาน ประสบการณ์และความสามารถผลิตงานของแต่ละคน ทั้งนี้ คสรท. และเครือข่ายจะขอเข้าพบ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือเรื่องดังกล่าวภายในเดือนมิถุนายนนี้

 

กลับขึ้นด้านบน