ไปรษณียไทยแจ้งรายชื่อ ที่ทำการไปรษณีย์เปิดให้บริการวันหยุด 5-9 พ.ค.

ไปรษณียไทยแจ้งรายชื่อ ที่ทำการไปรษณีย์เปิดให้บริการวันหยุด 5-9 พ.ค.

ไปรษณียไทยแจ้งรายชื่อ ที่ทำการไปรษณีย์เปิดให้บริการวันหยุด 5-9 พ.ค.

รูปข่าว : ไปรษณียไทยแจ้งรายชื่อ ที่ทำการไปรษณีย์เปิดให้บริการวันหยุด 5-9 พ.ค.

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งรายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ฯ ที่ให้บริการในช่วงวันหยุดพิเศษ ระหว่างวันที่ 5 - 9 พ.ค.2559 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

วันนี้ (2 พ.ค.2559) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งรายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ฯ ที่ให้บริการในช่วงวันหยุดพิเศษ ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2559 นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถฝากส่งเอกสารและสิ่งของทั้งในและระหว่างประเทศ ใช้บริการการเงิน ตลอดจนซื้อแสตมป์ สิ่งสะสม สินค้าไปรษณีย์และสินค้าที่ระลึกต่างๆ ได้ โดยจุดให้บริการที่เปิดในช่วงวันหยุดพิเศษดังกล่าว มีดังนี้

วันที่ 5 - 6 และวันที่ 8 พฤษภาคม เปิดให้บริการรับฝาก จำนวน 149 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัด ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ท่าอากาศยาน และเคาน์เตอร์ให้บริการไปรษณีย์ในศูนย์การค้า เช่น ซีคอนสแควร์ เซ็นทรัลซิตี้บางนา เซ็นทรัลพระราม 2 เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า ซีคอนบางแค อยุธยาพาร์ค บิ๊กซีลพบุรี เดอะมอลล์นครราชสีมา บิ๊กซีอุดรธานี อัศวรรณช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ วัน กาดสวนแก้ว และจีซีเอสเชียงใหม่ เป็นต้น

วันที่ 7 พฤษภาคม เปิดให้บริการรับฝาก จำนวน 778 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัด ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอ ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ท่าอากาศยาน และเคาน์เตอร์ให้บริการไปรษณีย์ในศูนย์การค้า

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายชื่อและช่วงเวลาการเปิดให้บริการของที่ทำการไปรษณีย์ในช่วงวันหยุด 5 - 9 พฤษภาคม นี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th และสอบถามข้อมูลการใช้บริการเพิ่มเติมที่ THP Contact Center 1545

 

กลับขึ้นด้านบน