คตง.ชี้มูลความผิด 9 ผู้บริหาร กทม.ฮั้วประมูล อุโมงค์ไฟแอลอีดี 39 ล้าน

คตง.ชี้มูลความผิด 9 ผู้บริหาร กทม.ฮั้วประมูล อุโมงค์ไฟแอลอีดี 39 ล้าน

คตง.ชี้มูลความผิด 9 ผู้บริหาร กทม.ฮั้วประมูล อุโมงค์ไฟแอลอีดี 39 ล้าน

รูปข่าว : คตง.ชี้มูลความผิด 9 ผู้บริหาร กทม.ฮั้วประมูล อุโมงค์ไฟแอลอีดี 39 ล้าน

ผู้ว่า สตง.เตรียมส่งข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริง อุโมงค์ไฟแอลอีดี 39 ล้านบาท ของ กทม.ให้ ป.ป.ช. หลังพบข้อพิรุท ผู้รับผิดชอบโครงการ 9 คน กระทำผิดระเบียบและกฎหมาย โดย 1 ใน 9 คือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วันนี้ (3 พ.ค.2559) นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แถลงผลการตรวจสอบโครงการประดับตกแต่งไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณลานคนเมือ ของกรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมระยะเวลา 1 เดือน งบประมาณ 39.5 ล้านบาท ผลการตรวจสอบพบพิรุธความผิดปกติของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ รวม 9 คน โดย 1 ใน 9 มีการระบุถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีพฤติการณ์กระทำผิดกฎหมายฮั้วประมูล ไม่เป็นไปตามระเบียบแผบทางราชการของ กทม.และไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ควรจะเป็น ส่งผลความเสียหายทางการเงินงบประมาณแผ่นดิน เนื่องจาก กทม.พิจารณาอนุมัติงบดำเนินการโครงการนี้ โดยใช้งบกลางประเภทเงินสำรองฉุกเฉิน ซึ่งบส่วนนี้ จะมีผลใช้จ่ายต่อเมื่อเป็นโครงการที่เร่งด่วนจำเป็นเท่านั้น ขณะเดียวกันการจัดตั้งโครงการนี้ไม่เป็นไปตามระเบียบและเข้าข่ายกระทำผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีระดับผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องมีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับงานได้สิทธิพิเศษในการเสนองานต่อรัฐ และยังพบว่าทีโออาร์หรือหนังสือสัญญาว่าจ้าง ไม่ได้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ แต่กลับใช้ข้อมูลการสืบราคาด้วยช่องทางพิเศษ โดยจำนวน 1 ใน 3 บริษัท ได้รับสิทธิ์จาก กทม.เข้าข่ายลักษณะรู้เห็นเป็นใจหรือฮั้วต่อกัน

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) จึงมีมติเห็นชอบเอาผิด ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. นายธวัชชัย จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว กทม. นายยศศักดิ์ คงมาก ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กทม. และคณะกรรมการ TOR อีก 5 คน

ส่วนการตรวจสอบราคาไฟ สตง.พบว่า มีราคาประมาณ 29 ล้านบาทเท่านั้น แต่ กทม.ใช้งบประมาณดำเนินการมากถึง 40 ล้านบาท เบื้องต้น คตง.ส่งเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกับผู้บริหารสูงสุด กทม. รวมทั้งดำเนินการทางวินัยและอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สำหรับความเสียหายที่เป็นจำนวนเงินให้ดำเนินการหาผู้รับผิดชอบ ชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวแก่ กทม. โดย สตง.จะส่งสำนวนการไต่สวนให้กับ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาในสัปดาห์หน้า

โครงการนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการใช้งบประมาณที่แพงเกินไป เป็นเหตุให้นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. และ สตง. เพื่อให้ตรวจสอบความโปร่งใส เนื่องจากพบพิรุธว่าบริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด ซึ่งชนะการประกวดราคา เคยจัดทัวร์ต่างประเทศให้กับ กทม.จึงอาจมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับบุคลากรภายใน กทม.เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันบริษัทดังกล่าว อาจได้รับสัญญาณไฟเขียวจาก กทม.จึงนำอุปกรณ์เข้ามาติดตั้งก่อนที่ กทม.จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล

(หมายเหตุ วันที่ 4 พ.ค.2559 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ได้แถลงข่าวชี้แจงผลการสอบสวนของ สตง. ฟังคลิปแถลงข่าวฉบับเต็มได้ ที่นี่)

กลับขึ้นด้านบน