ผลสำรวจสารเคมีปนเปื้อนผัก-ผลไม้พบ "พริกแดง-ส้มสายน้ำผึ้ง-ฝรั่ง" สารพิษตกค้างมากสุด

ผลสำรวจสารเคมีปนเปื้อนผัก-ผลไม้พบ "พริกแดง-ส้มสายน้ำผึ้ง-ฝรั่ง" สารพิษตกค้างมากสุด

ผลสำรวจสารเคมีปนเปื้อนผัก-ผลไม้พบ "พริกแดง-ส้มสายน้ำผึ้ง-ฝรั่ง" สารพิษตกค้างมากสุด

รูปข่าว : ผลสำรวจสารเคมีปนเปื้อนผัก-ผลไม้พบ "พริกแดง-ส้มสายน้ำผึ้ง-ฝรั่ง" สารพิษตกค้างมากสุด

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ Thai-PAN เผยผลสำรวจสารเคมีปนเปื้อนจากการสุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้ พบว่าพริกแดง ส้มสายน้ำผึ้ง และฝรั่ง มีสารพิษตกค้างมากที่สุด

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เปิดเผยผลสำรวจสารเคมีปนเปื้อนจากการสุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้ที่ประชาชนนิยมบริโภค พบว่า พริกแดง มีสารพิษตกค้างมากที่สุดร้อยละ 100 ส่วนผลไม้ พบว่า ส้มสายน้ำผึ้งและฝรั่ง มีสารพิษตกค้างมากที่สุดเท่ากันคือ ร้อยละ 100 ส่วนกะหล่ำปลีและแตงโมตรวจไม่พบว่ามีสารเคมีตกค้าง

 

ขณะที่ภาพรวมผักและผลไม้มีสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานร้อยละ 46.4 ส่วนใหญ่พบในผักผลไม้ที่ได้รับตรา Q (คิว) จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สูงถึงร้อยละ 57.1 รวมทั้งผักผลไม้อินทรีย์ที่ได้รับรอง ออร์แกนิก ไทยแลนด์ พบสารเคมีตกค้างสูงเกินมาตรฐานร้อยละ 25

 

สารเคมีที่ถูกพบส่วนหนึ่งคือ สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ถูกห้ามใช้แล้ว ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนรวม 11 ชนิด เช่น คาร์โบฟูราน เมโทมิล หรือสารดีท ที่เป็นส่วนประกอบของยากันยุง สารพิษเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะสร้างอันตราย เช่น คาร์โบฟูราน เป็นสารก่อมะเร็ง

การตรวจพบสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ในปี 2559 ไทยแพนเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิรูปการให้ตรารับรองคิวและออร์แกนิคไทยแลนด์อย่างจริงจังด้วย เพราะอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในตรารับรอง

กลับขึ้นด้านบน