คตง.เสนอ ป.ป.ช.เอาผิดอดีต รมว.คลัง พร้อมพวก กรณีคืนท่อก๊าซไม่ครบ

คตง.เสนอ ป.ป.ช.เอาผิดอดีต รมว.คลัง พร้อมพวก กรณีคืนท่อก๊าซไม่ครบ

คตง.เสนอ ป.ป.ช.เอาผิดอดีต รมว.คลัง พร้อมพวก กรณีคืนท่อก๊าซไม่ครบ

รูปข่าว : คตง.เสนอ ป.ป.ช.เอาผิดอดีต รมว.คลัง พร้อมพวก กรณีคืนท่อก๊าซไม่ครบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเตรียมเสนอ ป.ป.ช.เอาผิดนายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีต รมว.คลังและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.และพวก ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ดำเนินการคืนท่อก๊าซฯ ทำให้รัฐเสียประโยชน์กว่า 3.2 หมื่นล้าน จี้รัฐบาลส่งเรื่องให้ศาลปกครองสั่งบังคับคดีภายใน 60 วัน

วันนี้ ( 10 พ.ค.2559 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม เป็นประธาน เตรียมเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเอาผิด นายสุรพงษ์ สืบวงษ์ลี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมพวกรวม 6 คน ฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ และฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ไม่ส่งเรื่องให้ สตง.ตรวจสอบรับรองความถูกต้อง

ทั้งที่ บริษัท ปตท.ส่งท่อก๊าซไม่ครบถ้วน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายแก่ภาครัฐเบื้องต้น 32,000 ล้านบาท อีกทั้งยังทำรายงานการบันทึกแบ่งแยกทรัพย์สินฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่มีการเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี แต่กลับใช้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับรอง ตลอดจนไม่ส่งร่างบันทึกฯให้อัยการสูงสุดพิจารณา แจ้งเนื้อหาอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ และปกปิดข้อเท็จจริงที่ต้องรายงานต่อศาลปกครองสูงสุด จึงเห็นสมควรให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัย และความรับผิดทางละเมิดต่อไป

นอกจากนี้ คตง. ยังเตรียมทำหนังสือขอให้นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทำเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อบังคับคดีให้ครบถ้วนภายใน 60 วัน

 

กลับขึ้นด้านบน