สพฉ.ยืนยันรักษาฉุกเฉิน รพ.ใกล้เคียง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

สพฉ.ยืนยันรักษาฉุกเฉิน รพ.ใกล้เคียง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

สพฉ.ยืนยันรักษาฉุกเฉิน รพ.ใกล้เคียง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

รูปข่าว : สพฉ.ยืนยันรักษาฉุกเฉิน รพ.ใกล้เคียง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

สถาบันการเเพทย์ฉุกเฉินเเห่งชาติยืนยันปรับระบบการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ครอบคลุมการให้บริการทั้งทางบก น้ำ และอากาศยาน อย่างทั่วถึงเท่าเทียม โดยเข้ารับการรักษาฉุกเฉินในโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันนี้ (11 พ.ค.2559) นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เปิดเผยว่า ระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้พัฒนาและออกแบบให้ประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ์การรักษาพยาบาลใน 3 กองทุน คือระบบหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม และข้าราชการ โดยประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินได้ในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เเละมีความพร้อม ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลเอกชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต

ทั้งนี้ ระบบ EMCO เริ่มจากการบุกเบิกของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่ เม.ย.2555 โดย สปสช.จะเป็นคนกลางตามจ่ายเงินให้โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งตลอด 4 ปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลตามสิทธิ์ดังกล่าวมากกว่า 70,000 คน

ขณะที่ประชาชนที่ที่อยู่ในพื้นห่างไกล อาทิ พื้นที่เกาะ ภูเขา พื้นที่ทุรกันดารที่รถพยาบาลเข้าถึงลำบาก สามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1669 จะได้รับการบริการฟรีทุกกรณีตามเกณฑ์ที่ สพฉ.กำหนด อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และได้มาตรฐาน

กลับขึ้นด้านบน