เลขาธิการ กอ.รมน.เผยเตรียมร่วมรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

เลขาธิการ กอ.รมน.เผยเตรียมร่วมรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

เลขาธิการ กอ.รมน.เผยเตรียมร่วมรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : เลขาธิการ กอ.รมน.เผยเตรียมร่วมรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

เลขาธิการ กอ.รมน.เผยเตรียมใช้กลไกมวลชนทั่วประเทศสนับสนุนกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (11 พ.ค.2559) พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เปิดเผยว่า เตรียมแผนงานและจัดเจ้าหน้าที่ร่วมให้การสนับสนุนกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และ กกต.เพื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ นอกเหนือจากการดูแลสถานการณ์ความเรียบร้อยทั้งช่วงปกติ และการออกเสียงประชามติแล้ว โดยจะใช้แนวทางเดียวกับกระทรวงมหาดไทยที่ใช้กลไกองค์กรท้องถิ่นและเครือข่ายมวลชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งรวมไปถึงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ด้วย

ส่วนการแก้ปัญหาการก่อสร้างปราสาทพระวิหารจำลองในพื้นที่ผามออีแดง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นั้นเป็นไปตามนโนบายของ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งเป็นปกติและไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

กลับขึ้นด้านบน