อดีต รมว.คลัง ชี้แจงคืนท่อก๊าซ ปตท.ตามขั้นตอน

อดีต รมว.คลัง ชี้แจงคืนท่อก๊าซ ปตท.ตามขั้นตอน

อดีต รมว.คลัง ชี้แจงคืนท่อก๊าซ ปตท.ตามขั้นตอน

รูปข่าว : อดีต รมว.คลัง ชี้แจงคืนท่อก๊าซ ปตท.ตามขั้นตอน

อดีต รมว.คลังชี้แจง หลังถูก คตง.ยื่นฟ้อง โดยยอมรับว่าเกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบบันทึกส่งมอบทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงท่อก๊าซของ ปตท.ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดจริง แต่กระทรวงการคลังส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้วเมื่อ 8 ปีก่อน แต่ไม่ได้มีการทักท้วง

วันนี้ (11 พ.ค.2559) นพ.สุรพงษ์ สืบวงษ์ลี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หนึ่งใน 5 คนที่ถูก คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) มีมติส่งฟ้อง ระบุผ่านเฟซบุ๊กว่า ไม่รู้สึกหนักใจ และพร้อมจะชี้แจงสิ่งที่เกี่ยวข้อง โดยยืนยันว่าได้เกี่ยวข้องเพียงขั้นตอนเดียว คือให้ความเห็นชอบในร่าง "บันทึกการแบ่งแยกและการส่งมอบทรัพย์สิน ที่แบ่งแยกให้กระทรวงการคลังตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดของ ปตท." ซึ่งเกี่ยวกับระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากนั้นกระทรวงการคลังได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับรายละเอียดของทรัพย์สินของ ปตท.ที่จะต้องโอนให้กระทรวงการคลัง ไปแล้ว และไม่ปรากฏว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงแต่อย่างใด และตัวเองพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในช่วงเวลาที่กระบวนการรับโอนทรัพย์สินยังไม่เสร็จสิ้น และดำเนินการต่อไปอีกหลายเดือนภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีอีก 2 คณะ

ขณะที่บริษัท ปตท.ยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดและมติ ครม.ตามขั้นตอน พร้อมทั้งได้นำเสนอข้อมูลทรัพย์สินของ ปตท.ทั้งก่อนและหลังการแปรรูป ต่อศาลฯ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งหลายครั้งว่า ปตท.ได้ดำเนินการตามคำพิพากษาเรียบร้อยแล้ว ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2559 ศาลฯ มีคำสั่งให้ยกคำร้องของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2551 โดย ปตท.ไม่สามารถดำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินคืนให้รัฐเกินกว่าคำพิพากษาของศาลฯได้

กลับขึ้นด้านบน