มติเอกฉันท์ให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินพิพาทเกาะนาคาน้อย บ.ภูเขาหกลูก-ตระกูลหิรัญพฤกษ์

มติเอกฉันท์ให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินพิพาทเกาะนาคาน้อย บ.ภูเขาหกลูก-ตระกูลหิรัญพฤกษ์

มติเอกฉันท์ให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินพิพาทเกาะนาคาน้อย บ.ภูเขาหกลูก-ตระกูลหิรัญพฤกษ์

รูปข่าว : มติเอกฉันท์ให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินพิพาทเกาะนาคาน้อย บ.ภูเขาหกลูก-ตระกูลหิรัญพฤกษ์

คณะกรรมการสอบสวนฯ มีมติเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน น.ส.3 ก เลขที่ 3977 ของบริษัท ภูเขาหกลูก บนเกาะนาคาน้อย จ.ภูเก็ต ตามที่ครอบครัวหิรัญพฤกษ์ ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวออกการสิทธิ์โดยมิชอบ

จากกรณี ครอบครัวหิรัญพฤกษ์ ของนายภูริ หิรัญพฤกษ์ นักแสดงชาย ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม ขอให้กรมที่ดินตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ดิน น.ส.3 ก เลขที่ 3977 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งบริษัท ภูเขาหกลูก จำกัด ได้ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2559

วันนี้ (11 พ.ค. 2559) นายวัชรินทร์ เจตนาวณิชย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า คณะกรรมการสอบสวนที่มีอธิบดีกรมที่ดินเป็นผู้ลงนาม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก เลขที่ 3977 เนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ ของ บริษัท ภูเขาหกลูก จำกัด และส่งเรื่องต่อมา จ.ภูเก็ต ก่อนส่งต่อให้กับกรมที่ดินออกคำสั่ง ทั้งนี้ มติดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นเบื้องต้น ส่วนอำนาจสั่งเพิกถอนอยู่ที่อธิบดีกรมที่ดิน ขณะเดียวกัน บริษัท ภูเขาหกลูก จำกัด ได้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงเนื้อที่ประมาณ 53 ไร่ ของครอบครัวหิรัญพฤกษ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแต่ยังไม่สรุปผล

กลับขึ้นด้านบน