นักวิชาการเรียกร้องรัฐบาลสนับสนุนการจ้างแรงงานสูงวัยในภาคเอกชน

นักวิชาการเรียกร้องรัฐบาลสนับสนุนการจ้างแรงงานสูงวัยในภาคเอกชน

นักวิชาการเรียกร้องรัฐบาลสนับสนุนการจ้างแรงงานสูงวัยในภาคเอกชน

รูปข่าว : นักวิชาการเรียกร้องรัฐบาลสนับสนุนการจ้างแรงงานสูงวัยในภาคเอกชน

นักวิชาการด้านแรงงานเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนสถานประกอบการจ้างงานแรงงานสูงวัย เพื่อให้ผู้สูงอายุยังมีรายได้เพื่อดูแลสุขภาพและใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และยังช่วยให้สถานประกอบการมีผู้ที่ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ ฝึกอบรมให้กับแรงงานรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาศักภาพการทำงานได้

วันนี้ (12 พ.ค.2559) รศ.ศุภชัย ศรีสุชาติ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ศึกษาโครงการถอดบทเรียนสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานสูงวัย เปิดเผยในเวทีเสวนาแรงงานสูงวัย ลมหายใจของอนาคตว่า ปัจจุบันสถานประกอบการให้ความสำคัญกับแรงงานสูงวัยน้อย ทั้งที่แรงงานกลุ่มนี้มีประสบการณ์ในการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับแรงงานรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพการทำงานได้มากขึ้น โดยการจ้างแรงงานสูงวัยมีรูปแบบการจ้างงานที่สามารถดำเนินการได้ใน 2 ส่วน คือการขยายอายุการทำงานของแรงงานที่มีอยู่เดิม ให้ยังคงทำงานต่อไปโดยไม่ได้มีการเกษียณอายุก่อน และการจ้างแรงงานที่เกษียณไปแล้ว กลับเข้ามาทำงานต่อในระบบ หรือนอกระบบที่เอางานไปทำที่บ้านได้

สำหรับข้อเสนอทางนโยบาย เห็นว่าภาครัฐควรให้การส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ในการจ้างงานแรงงานสูงวัย เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกับสถานประกอบการ เพื่อสร้างแรงจูงใจสนับสนุนการทำงานของแรงงานสูงวัย

ขณะที่ตัวแทนบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด และบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่จ้างงานแรงงานสูงวัย เห็นตรงกันว่าเนื่องจากผู้สูงอายุในปัจจุบันส่วนมากไม่ได้มีการเก็บออมตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน เมื่ออายุมากจึงยังต้องมีรายได้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ จากการจ้างงานแรงงานสูงวัยที่เกษียณแล้ว ศักยภาพและความสามารถในการทำงานของผู้สูงวัยนั้นไม่ได้ลดลง

กลับขึ้นด้านบน