NHK เน้นให้ข้อมูลเก่า-สถานการณ์ภัยพิบัติ เป็นบทเรียน-ลดสูญเสีย ใช้สื่อใหม่แต่ยังเน้นทีวี

NHK เน้นให้ข้อมูลเก่า-สถานการณ์ภัยพิบัติ เป็นบทเรียน-ลดสูญเสีย ใช้สื่อใหม่แต่ยังเน้นทีวี

NHK เน้นให้ข้อมูลเก่า-สถานการณ์ภัยพิบัติ เป็นบทเรียน-ลดสูญเสีย ใช้สื่อใหม่แต่ยังเน้นทีวี

รูปข่าว : NHK เน้นให้ข้อมูลเก่า-สถานการณ์ภัยพิบัติ เป็นบทเรียน-ลดสูญเสีย ใช้สื่อใหม่แต่ยังเน้นทีวี

สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเคให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงานข่าวเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่อเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานสถานการณ์ต่างๆ นอกจากการเตือนภัยแล้ว ยังสร้างความตระหนักให้กับประชาชนด้วย

วันนี้ (13 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์รายงานว่า การประชุมสุดยอดสื่อมวลชนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ-ภัยพิบัติ ที่ จ.กระบี่ ซึ่งไทยพีบีเอสร่วมกับ ABU จัดขึ้น ดำเนินไปเป็นวันที่ 2 เริ่มด้วยการนำเสนอข้อมูลและการทำงานของสถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค (NHK) ของญี่ปุ่น ในความพยายามที่จะป้องกันการสูญเสียจากภัยพิบัติ โดยแจ้งเตือนภัยถึงความเสี่ยงที่ได้พยากรณ์ไว้ให้ประชาชนรู้ล่วงหน้า รวมถึงการใช้เทคโนโลยีนำเสนอข้อมูลในทุกช่องทาง เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทันท่วงที

นายสุโตมุ โอซาวา หัวหน้าศูนย์เนื้อหาดิจิทัล สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค ระบุว่า ญี่ปุ่นมีความกังวลเรื่องภัยพิบัติเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว หรือการปะทุของภูเขาไฟ ที่ระยะหลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากภาวะโลกร้อนและฝนที่ตกเป็นจำนวนมาก สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเคจึงจำเป็นต้องเตือนภัยให้ประชาชนรู้ล่วงหน้า รวมทั้งประเมินสถานการณ์จากฝนทุก 10 นาที เพราะบางพื้นที่จะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนัก โดยทำงานร่วมกับ Japan Meteorological Agency (JMA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่แจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ

หัวหน้าศูนย์เนื้อหาดิจิทัลของเอ็นเอชเค ยังกล่าวอีกว่า การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงานข่าวมีความสำคัญมาก และการนำข้อมูลข่าวไปกระจายในทุกแพลตฟอร์มจะช่วยให้เกิดความรวดเร็ว แม่นยำและรวบรวมข้อมูลได้ง่ายขึ้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเอ็นเอชเคได้ผลิตและนำเสนอข้อมูลมากมายในหลายแพลตฟอร์ม เพราะต้องการให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา เพราะฉะนั้นทิศทางของการนำเสนอข่าวจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในภาวะที่เกิดภัยพิบัติ

ด้านนายโทชิยูกิ ซาโตะ ผู้ควบคุมพิเศษ สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค ระบุว่า ขณะนี้เอ็นเอชเคกำลังพัฒนาเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลและยังคงระลึกถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้น เนื่องจากภัยพิบัติในลักษณะที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว วันหนึ่งก็ต้องกลับมาเกิดซ้ำอีก ดังนั้นประชาชนควรจะระลึกถึงเหตุการณ์เพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ข้างหน้าได้

นอกจากนี้ยังมีปัญหาของผู้สูงอายุที่ไม่คุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยี เป็นปัญหาสำคัญที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งหน้าที่ของสื่อคือต้องให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน ทำให้ปัจจุบันนี้เอ็นเอชเคก็ยังต้องนำเสนอข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ผ่านทางโทรทัศน์และวิทยุเป็นหลัก ส่วนเทคโนโลยีและสื่ออื่นๆเช่นเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่างๆจะเป็นตัวสนับสนุนและให้ข้อมูลที่ลึกขึ้นและมีความละเอียดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การนำเสนอข้อมูลต่างๆก็ยังคงเน้นให้มีความถูกต้อง แม่นยำและเชื่อถือได้ แต่ก็ต้องทำให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ดวงกมล เจนจบ ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์

ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์ ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส

 

กลับขึ้นด้านบน