สปส.ย้ายสิทธิผู้ประกันตน รพ.เดชา ไปยัง 3 รพ.หลัก หลังวันที่ 16 พ.ค.นี้

สปส.ย้ายสิทธิผู้ประกันตน รพ.เดชา ไปยัง 3 รพ.หลัก หลังวันที่ 16 พ.ค.นี้

สปส.ย้ายสิทธิผู้ประกันตน รพ.เดชา ไปยัง 3 รพ.หลัก หลังวันที่ 16 พ.ค.นี้

รูปข่าว : สปส.ย้ายสิทธิผู้ประกันตน รพ.เดชา ไปยัง 3 รพ.หลัก หลังวันที่ 16 พ.ค.นี้

สำนักงานประกันสังคมย้ายสิทธิผู้ประกันตนโรงพยาบาลเดชาไปยัง 3 โรงพยาบาลหลักหลังวันที่ 16 พ.ค.นี้ และเตรียมนำกรณีปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของโรงพยาบาล มาพิจารณาประกอบการพิจารณาเซ็นสัญญา

วันนี้ (13 พ.ค.2559) นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ภายหลังจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งปิดโรงพยาบาลเดชาชั่วคราวเพื่อปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เป็นเวลา 60 วัน โดยระหว่างวันที่ 12-15 พ.ค.นี้ ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนเลือกโรงพยาบาลเดชาเป็นสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลจำนวน 40,027 คน หากเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ระหว่างรอดำเนินการโอนย้ายสิทธิผู้ประกันตนไปที่โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลตำรวจ คาดว่าจะชัดเจนหลังวันที่ 16 พ.ค.นี้ แต่หากผู้ประกันตนไม่พอใจ สามารถขอแจ้งย้ายเปลี่ยนโรงพยาบาลได้

ส่วนแนวทางการช่วยเหลือพนักงานที่เป็นผู้ประกันตนประมาณ 180 คน สำนักงานประกันสังคม จะให้ดูแลตามสิทธิและเร่งประสานผู้บริหารโรงพยาบาลเข้ามาพูดคุยหาทางออกเกี่ยวกับการค้างจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน ควบคู่กับการดำเนินคดีทางกฎหมาย แต่หากยังไม่จ่ายเงิน จะสามารถเขียนคำร้องถึงกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อดำเนินการบังคับใช้จ่ายเงินตามเกณฑ์ขั้นต่ำแบบค่าจ้างรายวันเป็นเวลา 60 วันได้

ด้านนายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการประกันสังคม กล่าวว่า โรงพยาบาลเดชาเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคมมาตั้งแต่ปี 2537 ซึ่ง สปส.เพิ่งทราบข่าวว่าโรงพยาบาลประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินเมื่อต้นปี 2559 โดยค้างค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรณีส่งต่อผู้ป่วยและเงินสมทบลูกจ้างจำนวน 32 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเดือน ม.ค. และ ก.พ.ที่ผ่านมา ประกันสังคมได้จ่ายเงินค่าเหมาจ่ายบริการทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเดชาไปแล้วจำนวน 8 ล้านบาท

หลังจากนี้ ประกันสังคมจะนำกรณีปัญหาของโรงพยาบาลเดชาในการพิจารณาเป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาลอื่น ยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่ได้มองเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน แต่มุ่งเน้นการให้บริการของโรงพยาบาลเป็นหลัก ซึ่งที่ผ่านมา โรงพยาบาลเดชาไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากผู้รับบริการ

กลับขึ้นด้านบน