ไทยพีบีเอส-ABU ลงนามปฏิญญากระบี่ เน้นบทบาทสื่อให้ข้อมูลข่าวสาร-สถานการณ์ลดสูญเสียภัยพิบัติ

ไทยพีบีเอส-ABU ลงนามปฏิญญากระบี่ เน้นบทบาทสื่อให้ข้อมูลข่าวสาร-สถานการณ์ลดสูญเสียภัยพิบัติ

ไทยพีบีเอส-ABU ลงนามปฏิญญากระบี่ เน้นบทบาทสื่อให้ข้อมูลข่าวสาร-สถานการณ์ลดสูญเสียภัยพิบัติ

รูปข่าว : ไทยพีบีเอส-ABU ลงนามปฏิญญากระบี่ เน้นบทบาทสื่อให้ข้อมูลข่าวสาร-สถานการณ์ลดสูญเสียภัยพิบัติ

ไทยพีบีเอสและสหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ABU) ร่วมลงนามปฏิญญากระบี่ว่าด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ภัยพิบัติ ที่ จ.กระบี่ โดยเน้นสื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และการลดความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ

การประชุมสุดยอดสื่อสารมวลชนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติปี 2559 ที่ จ.กระบี่ ที่ไทยพีบีเอสเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ABU) ซึ่งในวันนี้ (13 พ.ค.) มีการลงนามปฏิญญากระบี่ว่าด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ภัยพิบัติ

 

โดยนายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และนายจาวาด มอตตากิ เลขาธิการสหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมลงนามปฏิญญากระบี่ว่าด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. ในฐานะสื่อวิทยุโทรทัศน์จะเผยแพร่ข้อมูลความรู้และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการเข้าถึงประชาชนที่อ่อนไหว
2. ในฐานะสื่อวิทยุโทรทัศน์จะมีบทบาทหลักและความรับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูล เพื่อช่วยเหลือประชาชน ชุมชน ประเทศและภูมิภาคต่างๆ ในการเตรียมการรับมือภัยพิบัติ รวมถึงการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบจากภัยพิบัติ
3. ในฐานะสื่อวิทยุโทรทัศน์จะติดตามข้อมูลให้ทันเหตุการณ์และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและลดความเสี่ยงภับพิบัติและสื่อสารข้อมูลไปสู่ผู้ฟังอย่างถูกต้อง
4. ในฐานะสื่อวิทยุโทรทัศน์จะริเริ่มหรือสานต่อการหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและการลดความเสี่ยงภัยพิบัติกับเครือข่าย ทั้งกลุ่มธุรกิจและสื่อท้องถิ่น สื่อในประเทศและต่างประเทศ
5. ในฐานะสื่อวิทยุโทรทัศน์จะสนับสนุนและกระชับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย รัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศและภาคเอกชนให้เน้นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
6. ในฐานะสื่อวิทยุโทรทัศน์จะเผยแพร่ความรู้เชิงเทคนิคและขีดความสามารถให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ปฏิบัติงาน หรือชุมชน ในการพัฒนา ผลิตและเผยแพร่ข่าวและประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

สำหรับการจัดประชุมสุดยอดสื่อสารมวลชนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นที่กรุงดักกา ประเทศบังกลาเทศ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

 

ดวงกมล เจนจบ ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์

ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์ ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส

กลับขึ้นด้านบน